Managing Market Risk

Marktrisico omvat alle krachten die de situatie op de financiële markten bepalen. In die zin is de impact vrijwel universeel en dus uiterst belangrijk. Het doel van deze cursus is de deelnemers een goed inzicht te geven in het marktrisico en hoe het wordt beheerd.

Inhoud van de cursus

 • Inleiding
 • Fundamentele concepten van marktrisico:
  Aandelenrisico
  Renterisico
  Wisselkoersrisico
  Grondstoffenprijsrisico
 • Beheer van activa en passiva
 • Meten van marktrisico:
  Value at risk
  Stresstesting en scenarioanalyse
  Backtesting
 • Rapportage over marktrisico
 • Toekomstige trends in marktrisico

Doelpubliek

Risicomanagers en andere professionals uit de financiële dienstverlening met ten minste 1 jaar ervaring in de financiële dienstverlening die marktrisico willen begrijpen.

Contact us How can I help you?