Kredietrisico beheren

Kredietrisico is de oudste vorm van financieel risico. Hoewel kredietrisico al sinds de oudheid bestaat, hebben we de manier waarop we het beheren nog niet geperfectioneerd. Deze cursus biedt deelnemers een goed begrip van kredietrisico en de methoden om het effectief te beheersen.

Inhoud van de cursus

 • Definitie van kredietrisico
 • Soorten kredietrisico:
  Wanbetalingsrisico
  Spreadrisico
  Tegenpartijkredietrisico
  Afwikkelingsrisico
 • Kredietverlening aan particulieren en bedrijven
 • Kredietanalyse
 • Kredietrisico van schuldinstrumenten
 • Sleutelbegrippen van kredietrisicometing:
  Kans op wanbetaling
  Blootstelling bij wanbetaling
  Verlies bij wanbetaling
 • Verwacht verlies (EL) en onverwacht verlies (UL)
 • Toekomstige trends

Doelgroepen

Risicomanagers en andere professionals uit de financiële dienstverlening met ten minste 1 jaar ervaring in de financiële dienstverlening die inzicht willen krijgen in kredietrisico.

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?