Beheer van het liquiditeitsrisico

De subprimecrisis van 2008 is vaak omschreven als een "liquiditeitscrisis". Sinds 2008 is liquiditeitsrisico een belangrijk aandachtspunt geworden in het risicobeheer. De uitdaging voor banken is hoe zij hun liquiditeit kunnen beheren en zich kunnen beschermen tegen liquiditeitsrisico. Het doel van deze cursus is om deelnemers een goed begrip te geven van liquiditeitsrisico en hoe het te beheren.

Inhoud van de cursus

 • Inleiding
 • Asset-liquiditeitsrisico:
  Zekerhedenbeheer
  Krapte
  Diepte
  Weerbaarheid
 • Liquiditeitsrisico van financiering
 • Meting van het liquiditeitsrisico:
  LVaR
  Ratiobenadering
  Monitoringtools
  Stresstests
 • Liquiditeitstekorten
 • Plan voor noodfinanciering
 • Prijsstelling voor overdracht van middelen (FTP)
 • Toekomstige trends

Doelpubliek

Risicomanagers en andere professionals uit de financiële dienstverlening met ten minste 1 jaar ervaring in de financiële dienstverlening die inzicht willen krijgen in het liquiditeitsrisico

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?