Inleiding tot risicobeheer

Met de toenemende complexiteit van de financiële dienstverlening en het grote aantal recente financiële crises is risicobeheer belangrijker geworden dan ooit tevoren. Tegenwoordig hebben niet alleen banken, maar ook fondsbeheerders risicomanagers in dienst die zich specifiek richten op risicobeheer. Deze cursus biedt deelnemers een theoretische en praktische basis in risicobeheer voor financiële diensten.

Cursusinhoud

  • Risicobeheer in de financiële dienstverlening
  • Marktrisico
  • Kredietrisico
  • Operationeel risico
  • Liquiditeitsrisico
  • Meten en beheren van risico
  • Kwantitatieve en kwalitatieve methoden van risicobeheer
  • Risicovolle gebeurtenissen en hun gevolgen
  • Regelgeving voor risicobeheer in de financiële dienstverlening
  • Rol en verantwoordelijkheden van een risicomanager

Doelgroepen

Professionals in de financiële dienstverlening die een inleiding in risicomanagement wensen.

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?