Operationeel risicobeheer

Het belang van operationeel risicobeheer kan nauwelijks worden overschat. Gevallen van slecht beheer van operationele risico's en de nefaste gevolgen daarvan zijn maar al te bekend geworden via de financiële pers. Deze cursus geeft deelnemers een solide inzicht in operationeel risico en hoe het te beheren.

Inhoud van de cursus

 • Definitie van operationeel risico
 • Analyse van de oorzaken van operationeel risico:
  Interne processen
  Mensen
  Systemen
  Externe gebeurtenissen
 • Beheercyclus van operationeel risico
 • Kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen voor het beheer van operationeel risico
 • Evalueren en beheren van IT risico
 • Risicobeheer van mensen
 • Zelfevaluatie van risico's en controle (RCSA)
 • Belangrijkste risico-indicatoren
 • Bedrijfscontinuïteitsbeheer
 • Toekomstige trends in operationeel risicobeheer

Doelgroepen

Risicomanagers en andere professionals in de financiële dienstverlening met ten minste 1 jaar ervaring in de financiële dienstverlening die inzicht willen krijgen in operationele risico's

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?