De winstpremie of de loonbonus cao 90

Wat is de winstpremie?

De winstpremie is een collectieve bonus en moet aan alle medewerkers uitgekeerd worden. De premie mag dus niet afhangen van individuele prestaties. Dit maakt het mogelijk om een deel of het geheel van de winst toe te kennen aan de werknemers.

De winstpremie mag niet meer dan 30% van de totale bruto loonmassa bedragen. Bovendien kan deze voor iedereen identiek zijn of gecategoriseerd worden.

Bij een identieke premie is het bedrag voor iedereen gelijk of krijgt iedereen een bepaald percentage.

Bij een gecategoriseerde premie kan het bedrag verschillen op basis van objectieve criteria zoals functie of anciënniteit. De criteria zijn vastgelegd in een KB.

De werknemer zal een solidariteitsbijdrage van 13.07% moeten betalen en een bedrijfsvoorheffing aan een vast tarief van 7%. Er gelden geen werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

Wat is de procedure voor de toekenning van de winstpremie?

Voor de identieke winstpremie zijn de verplichtingen beperkt. Hiervan moet enkel akte genomen worden tijdens de algemene vergadering van de raad van bestuur.

Voor de gecategoriseerde winstpremie moet er een opname zijn in de ondernemingsovereenkomst of in de toetredingsakte voor ondernemingen zonder syndicale delegatie.

Wat is de loonbonus cao 90?

Ook deze bonus is een collectieve premie, maar in tegenstelling tot de winstpremie is de loonbonus gebonden aan collectieve resultaten en niet aan de behaalde winst.

De bonus is jaarlijks beperkt tot een bepaald plafond en onderhevig aan een werkgeversbijdrage. De loonbonus is wel fiscaal aftrekbaar. Voor de werknemer wordt er geen bedrijfsvoorheffing toegepast, maar enkel een solidariteitsbijdrage van 13,07%.

Het voordeel mag niet groter zijn dan een bepaald jaarlijks geïndexeerd grensbedrag.

Wat is de procedure voor de toekenning van de loonbonus cao 90?

Het loonbonusplan moet worden opgemaakt op basis van objectieve criteria zoals bijvoorbeeld omzetdoelstellingen, een daling van de arbeidsongevallen,…

De loonbonus moet worden opgenomen in een ondernemingsovereenkomst of in een toetredingsakte voor ondernemingen zonder syndicale delegatie. Heeft men wel een syndicale delegatie, dan moet het plan worden ingevoerd via een cao.

Schema

Winstpremie-of-loonbonus_NL.PNG

Besluit

De loonbonus cao 90 is financieel interessanter dan de winstpremie. De winstpremie heeft echter ook meerdere voordelen zoals de eenvoudige procedure bij een identieke premie en geen beperking tot een bepaald plafond.

Heidi-Vergauwe.jpg

Heidi Vergauwe

Toegewijde en nauwgezette Payroll & HR Advisor, altijd bereid om voor de extra (s)mile te gaan!