Axis advice voor werkgevers

Artikels in categorie: Axis advice voor werkgevers

 • Het statuut ondergeschikt aan talent en expertise

  We bevinden ons momenteel in een tijd waar er een krapte op de arbeidsmarkt heerst en waar we te kampen hebben met een mismatch tussen vraag en aanbod. Kan freelancing hierop een antwoord bieden en zo ja, in welke zin?

 • 5 Do’s en don’t voor een geslaagd video interview

  Solliciteren in Corona tijden: het video interview. Omdat een camera ervoor zorgt dat communiceren op een net iets andere manier gebeurt, lijst ik graag even de belangrijkste zaken voor je op.

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona

  2020 was een ongezien jaar. Het Coronavirus beheerste ons leven. Vanaf maart werden we geconfronteerd met situaties die we voordien niet voor mogelijk gehouden hadden. Dit had ook een serieuze impact op de tewerkstelling. Daarom werd de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid in het leven geroepen. Maar wat houdt dit precies in? En wie kan er gebruik van maken? Hierbij vind je de belangrijkste punten op een rijtje.

 • Een nieuwe collega aanwerven: wat zijn mijn rechten en plichten?

  Het aanwervingsrecht vloeit voort uit de ondernemingsvrijheid van de werkgever. De aanwerving wordt niet door de wet gedefinieerd en is, in beginsel, vrij maar niet absoluut. Er zijn dus een aantal regels die nageleefd moeten worden dewelke samengevat zijn in het “aanwervingsrecht”.

  Het aanwervingsrecht is gebaseerd op gezond verstand en, grotendeels, vanzelfsprekend. Maar een opfrissing is nooit nutteloos gezien de mogelijke sancties in geval van overtreding.

  In dit artikel zullen de regels die in België van toepassing zijn, toegelicht worden met, waar mogelijk, concrete voorbeelden.

 • 4 van 41 artikelen weergegeven