Boomerang employees

Marjorie Lambeaux spreekt over een carrière wandeling, waarbij medewerkers leren van externe ervaringen bij andere bedrijven. AG Insurance merkt op dat promoties nu meer organisch verlopen, waardoor werkgevers meer worden uitgedaagd.

AON legt de nadruk op opleidingen en het belang van een gevarieerd profiel, waarbij medewerkers verschillende ervaringen opdoen en de arbeidsmarkt verrijken.

Ontdek hoe deze bedrijven de waarde van terugkerende medewerkers erkennen en inzetten op diverse loopbaantrajecten.


Marjorie-WS.jpg

Marjorie Lambeaux