Alternatieve salarispakketten en contractvormen

AON merkt op dat jongeren vooral waarde hechten aan cash en een bedrijfswagen, terwijl groepsverzekeringen belangrijker zijn voor babyboomers.

Ze pleiten voor flexibelere pakketten die aangepast worden aan individuele verwachtingen en situaties.

AG Insurance introduceerde een cafetariaplan en Axis Group benadrukten de mogelijkheid voor medewerkers om hun loonpakket op maat samen te stellen. De nieuwe generatie, met name Generation Z, hecht meer belang aan flexibiliteit en vrijheid, maar een onbepaalde duur contract en een passend salarispakket blijven essentieel.

Heidi-Vergauwe.jpg

Heidi Vergauwe

Toegewijde en nauwgezette Payroll & HR Advisor, altijd bereid om voor de extra (s)mile te gaan!