Hiring

Artikels in categorie: Hiring

 • Het statuut ondergeschikt aan talent en expertise

  We bevinden ons momenteel in een tijd waar er een krapte op de arbeidsmarkt heerst en waar we te kampen hebben met een mismatch tussen vraag en aanbod. Kan freelancing hierop een antwoord bieden en zo ja, in welke zin?

 • 5 Do’s en don’t voor een geslaagd video interview

  Solliciteren in Corona tijden: het video interview. Omdat een camera ervoor zorgt dat communiceren op een net iets andere manier gebeurt, lijst ik graag even de belangrijkste zaken voor je op.

 • Een nieuwe collega aanwerven: wat zijn mijn rechten en plichten?

  Het aanwervingsrecht vloeit voort uit de ondernemingsvrijheid van de werkgever. De aanwerving wordt niet door de wet gedefinieerd en is, in beginsel, vrij maar niet absoluut. Er zijn dus een aantal regels die nageleefd moeten worden dewelke samengevat zijn in het “aanwervingsrecht”.

  Het aanwervingsrecht is gebaseerd op gezond verstand en, grotendeels, vanzelfsprekend. Maar een opfrissing is nooit nutteloos gezien de mogelijke sancties in geval van overtreding.

  In dit artikel zullen de regels die in België van toepassing zijn, toegelicht worden met, waar mogelijk, concrete voorbeelden.

 • Verschillende generaties op de werkvloer, een HR-hype?

  Is het inzetten van verschillende generaties op de werkvloer een HR-hype of zit er meer in? Studies hebben aangetoond dat indien je als werkgever streeft naar een goede weerspiegeling van de maatschappij op de werkvloer, je zal profiteren van de veelzijdigheid aan werk- en levenservaring.

 • 4 van 18 artikelen weergegeven