De gevolgen van de Brexit

London-Sint-Pauls-pexels-5574620.jpg

Algemeen

Via een referendum kozen de Britten ervoor om uit de Europese Unie te stappen. Op 31 januari 2020 was het dan zover. 2020 was een overgangsjaar. Tijdens deze overgangsperiode veranderde er niets. Het vrije verkeer van personen en goederen bleef gewaarborgd. Nu de overgangsperiode afgelopen is, veranderen er wel een aantal regels. Dit ondanks het handels- en samenwerkingsakkoord dat op 24 december 2020 gesloten werd.

Reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk

Belgen kunnen naar het Verenigd Koninkrijk reizen voor een korte vakantie of voor een verblijf van maximum 6 maanden zonder visumplicht. Tot en met september 2021 kan dit met een gewone identiteitskaart. Vanaf 1 oktober 2021 zal hiervoor een internationaal paspoort nodig zijn. Er wordt ook aangeraden om een particuliere ziekteverzekering te nemen. De Europese ziekteverzekeringskaart is immers niet meer geldig in het Verenigd Koninkrijk. Ook Britten kunnen voor een verblijf van korte duur (maximum 90 dagen) naar België reizen zonder visum.

Gevolgen voor de tewerkstelling

Vanaf 1 januari 2021 worden de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk beschouwd als derdelanders (niet EU-onderdanen). Zij kunnen dus niet meer in België werken louter op basis van hun identiteitskaart. Ook voor Belgen wordt het moeilijker om in het Verenigd Koninkrijk te werken. Er geldt echter een andere procedure voor onderdanen die voor 1 januari 2021 al in het land verbleven en voor onderdanen die na 31 december 2020 in het land willen verblijven.

Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die voor 1 januari 2021 in België verbleven

De Britse burgers die al in het bezit waren van een E/F-kaart of een E+/F+-kaart, kunnen tot 31 december 2021 een aanvraag indienen om een M-kaart te verkrijgen bij de gemeente waar ze verblijven. Met deze M-kaart kan men in België verder blijven werken zonder verdere vergunning. De kaart is 5 jaar (geen duurzaam verblijf) of 10 jaar (duurzaam verblijf) geldig. De M-kaart wordt automatisch afgeleverd indien men over een Brits identiteitsdocument en een blanco strafregister beschikt. Wie hiervoor te laat is of wie geen blanco strafregister heeft, wordt naar de Dienst Vreemdelingenzaken doorverwezen. Deze dienst zal een M-kaart afleveren na controle van het dossier.

Ook voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die op zelfstandige basis in België werkten, geldt dit principe: op basis van de M-kaart zijn zij vrijgesteld om een beroepskaart aan te vragen

Britse grensarbeiders die voor 1 januari 2021 in België werkten

Britse onderdanen die in België als gewone grensarbeider werkten, en die dus dagelijks of wekelijks terugkeerden naar het land van herkomst, moeten voor 31 december 2021 een N-kaart aanvragen bij de gemeente waar ze werken. Op basis van deze N-kaart, die 5 jaar geldig is, kan men in België werken zonder verdere vergunning. Zij hebben dus geen verblijfsrecht in België, maar zij mogen hier wel werken.

Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die na 1 januari 2021 naar België komen

Vanaf 1 januari 2021 geldt er geen vrij verkeer van personen meer. Vanaf dan worden Britse onderdanen beschouwd als derdelanders en moeten zij dus in het bezit zijn van een arbeidskaart of van een gecombineerde vergunning. Zij moeten een aanvraag tot arbeidstoelating indienen via hun toekomstige werkgever en de volledige procedure voor het verkrijgen van een arbeidskaart of een gecombineerde vergunning doorlopen.

Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die op zelfstandige basis in België willen werken, moeten een aanvraag voor een beroepskaart indienen.

Belgische onderdanen in het Verenigd Koninkrijk

Belgen die al in het Verenigd Koninkrijk verbleven voor 1 januari 2021, kunnen er blijven wonen en werken via het EU Settlement Scheme. Zij moeten er wel voor zorgen dat ze voor 30 juni 2021 een aanvraag voor een vergunning indienen. Afhankelijk van de situatie zullen zij een tijdelijke of een permanente verblijfsgunning krijgen. Wie al een permanente vergunning heeft, moet geen aanvraag meer indienen.

Voor Belgen die na 1 januari 2021 in het Verenigd Koninkrijk willen wonen en werken, wordt het moeilijker. De Britse overheid zal hen voortaan op dezelfde manier behandelen als niet EU-burgers en zij moeten dus over een visum beschikken. Dit visum wordt toegekend op basis van een op punten gebaseerd immigratiesysteem. Hiermee wil men vooral werknemers aantrekken die een bijdrage kunnen leveren aan de Britse economie.

Gedetacheerde werknemers in het Verenigd Koninkrijk

Gedetacheerde werknemers mogen in het Verenigd Koninkrijk verblijven zonder visum voor een verblijf van korte duur (maximum 6 maanden), maar zij mogen geen betaalde arbeid verrichten voor een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf. Zij kunnen dus enkel meetings of conferenties bijwonen. Indien zij toch willen werken, moet er een visum aangevraagd worden. Ook voor een verblijf van langer dan 6 maanden, is er een visum vereist.

Gevolgen voor het goederenverkeer

Sinds 1 januari 2021 is er geen vrij verkeer van goederen meer tussen het Verenigd Koninkrijk en de lidstaten van de Europese Unie. Dit betekent dat er grens-en douanecontroles zullen gebeuren aan elke grensovergang tussen de EU en het VK, in havens, in luchthavens, en aan de Kanaaltunnel. Omwille van het handels- en samenwerkingsakkoord zullen er geen invoertarieven en quota toegepast worden. Toch zullen de kosten om producten in te voeren hoger worden door de douaneformaliteiten en andere administratieve verplichtingen. Indirect kunnen er dus wel prijsstijgingen zijn.

Er komt ook een beperking op het invoeren van aangekochte artikelen in het Verenigd Koninkrijk. Men kan de aangekochte artikelen niet langer onbeperkt en kosteloos naar België meenemen. Er komt niet enkel een beperking op de waarde van de producten, maar ook op de hoeveelheid (alcohol en sigaretten).

Besluit

Nu het Verenigd Koninkrijk definitief uit de Europese Unie gestapt is, geldt er geen vrij verkeer van personen en goederen meer en worden er beperkingen opgelegd. Afhankelijk van het feit of men voor 31 december 2020 al in België of in het Verenigd Koninkrijk verbleef, wordt het moeilijker om zich er te vestigen. Ook voor korte reizen gelden er andere regels. Het is belangrijk om deze regels steeds goed na te gaan.

Heidi-Vergauwe.jpg

Heidi Vergauwe

Toegewijde en nauwgezette Payroll & HR Advisor, altijd bereid om voor de extra (s)mile te gaan!