Heb ik als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie?

Referteperiode

🗓️ Voor de premie van 2023 kijken we naar je tewerkstelling tijdens de volgende referteperiode 1/07/2022- 30/06/2023.

Om recht te hebben op een eindejaarspremie moet je als uitzendkracht tijdens de referteperiode, in het stelsel van de vijfdaagse werkweek, minstens 65 dagen ofwel 494 uren hebben gewerkt. Alle dagen en uren onderworpen aan sociale zekerheid komen in aanmerking.

Hiernaast tellen ook maximaal 5 dagen van economische werkloosheid automatisch mee.

🦠 Vanaf 2022 tellen dagen van tijdelijke werkloosheid door corona mee als je minstens 45 dagen onderworpen bent aan de RSZ en in totaal minstens 65 dagen of 494 uur hebt gewerkt.

Ben je halverwege de referteperiode vast in dienst gegaan bij de gebruiker waarbij je onmiddellijk daarvoor als uitzendkracht was tewerkgesteld? Dan heb je recht op een eindejaarspremie als je in deze referteperiode minstens 60 dagen ofwel 456 uren hebt gewerkt.

Hiervoor bezorgt Axis Group je de volgende documenten : kopie van je laatste arbeidscontract bij Axis en een kopie van je laatste loonfiche. Deze documenten voeg je toe aan een kopie van je vast arbeidscontract bij onze klant.

🤕 Dagen waarop je arbeidsongeschikt bent door een arbeidsongeval tijdens een uitzendovereenkomst vallen onder het gewaarborgd loon. Ook de dagen na het aflopen van het contract kunnen meetellen bij het bepalen van het recht op een eindejaarspremie. Belangrijk: het Sociaal Fonds wordt niet automatisch op de hoogte gesteld van deze situatie. Je dient hen hiervan op de hoogte te brengen door een attest van de verzekeringsmaatschappij die je vergoedde aan te leveren. Bij de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie wordt rekening gehouden met deze specifieke omstandigheden.

Uren van een flexi-job tellen mee, maar het flexiloon telt niet mee in de berekening van het bedrag.

pexels-andrea-piacquadio-3769747.jpg

Hoe weet ik of mij een premie zal worden uitbetaald?

Als je voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, ontvang je in december een document van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Als je tegen eind december nog niets hebt ontvangen, raden we je aan om contact op te nemen met het Sociaal Fonds. Dit kan telefonisch of schriftelijk op Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel, via telefoonnummer 02/203.60.95.

Opgelet! Ben je verhuisd in de loop van het jaar dat voorafgaat aan de toekenning van de premie? Dan dien je dit vóór 17 november '23 schriftelijk te meldden aan het Sociaal Fonds per brief op bovenstaand adres of via het contact formulier.

Velmeld zeker volgende gegevens:

  • naam / voornaam
  • rijksregisternummer of geboortedatum
  • je oud adres en je nieuw adres

Indien je dit niet hebt gemeld, kan je een duplicaat aanvragen maar hou hierbij rekening met enige vertraging in je uitbetaling.

Hoeveel bedraagt de premie?

Vanaf 2016 is de brutopremie gelijk aan 8,33 % van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiende tijdens het refertejaar. Van de brutopremie worden afgetrokken: • 13,07 % sociale zekerheidsbijdragen • 23,22 % bedrijfsvoorheffing (belasting) De nettopremie bedraagt ongeveer 66 % van de brutopremie. Hoe elke premie precies berekend wordt, vind je op het premiedocument.

Ik ontving een document van de eindejaarspremie, wat nu?

Het document laat je toe de betaling van de premie te bekomen. Hoe? Als je bent aangesloten bij een vakbond kan je het origineel document bij hen afgeven voor de uitbetaling. Indien je geen vakbond hebt, moet je het origineel document ingevuld terugsturen naar het Sociaal Fonds.

Wanneer ontvang ik mijn premie?

Elk van de drie vakbonden volgt hierin zijn eigen methode waarover zij je zullen inlichten.

Het Sociaal Fonds daarentegen betaalt slechts op één manier. Vul je bankrekeningnummer in en stuur het origineel document ondertekend naar het Fonds terug. Zij storten de premie vanaf 02/01/2024 op je rekening.

Heidi-Vergauwe.jpg

Heidi Vergauwe

Toegewijde en nauwgezette Payroll & HR Advisor, altijd bereid om voor de extra (s)mile te gaan!