Wil je graag iets bijverdienen? Dan kan een flexi-job de oplossing zijn!

barman-pexels-3769144.jpg

Wat is een flexi-job?

Flexi-jobs zijn bedoeld voor werknemers die al een job hebben en voor gepensioneerden die willen bijklussen. Flexi-jobs zijn mogelijk in de horeca of in de detailhandel. Dit nieuwe statuut laat toe om onbeperkt iets bij te verdienen zonder hiervoor extra belastingen te moeten betalen.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor werknemers: Je moet minstens met een 4/5de contract tewerkgesteld zijn bij een andere werkgever. Om te kijken of deze voorwaarde van toepassing is, kijkt men 3 kwartalen terug. Dit wordt elk kwartaal opnieuw gecontroleerd.

Voor gepensioneerden: Men moet op het einde van het 2de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de tewerkstelling gepensioneerd zijn. Voorbeeld: Als je op 01.01.2019 wil beginnen werken met het flexi-job statuut, dan moet je voor oktober 2018 met pensioen zijn.

Deze voorwaarden worden automatisch gecontroleerd bij de Dimona-aangifte. Wanneer je de melding ‘Dimona aanvaard’ krijgt, zijn de voorwaarden vervuld.

Welke documenten moeten hiervoor opgemaakt worden?

Je kan best een raamovereenkomst opmaken die een aantal verplichte vermeldingen bevat, zoals de identiteit van de partijen, het flexiloon, een beknopte beschrijving van de functie, de voorwaarden, de wijze en de termijn waarbinnen de flexi-overeenkomst voorgesteld moet worden, enz.

Er wordt ook een arbeidsovereenkomst afgesloten. Dit kan schriftelijk, maar ook mondeling. Het kan gaan om een contract van bepaalde duur, maar ook om een contract voor een bepaald werk, voltijds of deeltijds, met een vast of een variabel uurrooster.

Hoeveel bedraagt het flexi-job loon?

Het wettelijk minimum is € 10,28 per uur (in 2020). Dit bestaat uit € 9,55 loon en € 0,73 vakantiegeld dat je meteen in handen krijgt. Je kan ook steeds een hoger loon onderhandelen.

Wanneer er wordt gewerkt op zon- en feestdagen in de horeca en de detailhandel, dan moet er een extra premie worden betaald. Deze premie is een bepaald bedrag of percentage op het loon afhankelijk van de sector van tewerkstelling. Ook bijkomende vergoedingen (bv vergoedingen vastgelegd in een cao) of andere voordelen (zogenaamde flexivergoedingen) zijn mogelijk.

Op het flexi-loon worden geen sociale bijdragen en belastingen betaald door de werknemer. Brutoloon = nettoloon. Dit flexi-loon moet bijgevolg ook niet worden aangegeven in de personenbelasting. Je bouwt daarentegen wel sociale rechten op.

Voor de werkgever is er een bijzondere werkgeversbijdrage van 25 % te betalen. Ook op de eventuele toeslagen, voor zon- en feestdagen of nachtwerk, geldt hetzelfde tarief van 25 %.

Er is geen beperking op het aantal gepresteerde uren als flexi-jobber en er bestaat ook geen maximale limiet op het loon van iemand die flexi-jobt.

Verplichtingen op vlak van Dimona en prestaties

Er moet een Dimona FLX-aangifte gebeuren bij de in- en uitdienst. Deze aangifte gebeurt ten vroegste één maand voorafgaand aan het kwartaal van de flexi-job en uiterlijk bij de indiensttreding.

Bij een mondelinge arbeidsovereenkomst doet de werkgever voor elke dag dat de werknemer in dienst is, een nieuwe Dimona-aangifte met vermelding van het begin- en einduur.

Bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst doet de werkgever één Dimona-aangifte voor de volledige periode van de overeenkomst, maar minstens één keer per kwartaal(!).

Een laattijdige Dimona is niet mogelijk. De tewerkstelling zal bijgevolg niet aanvaard worden.

In welke sectoren is een flexi-job mogelijk?

Zoals hierboven al vermeld, zijn flexi-jobs enkel mogelijk in de sectoren van de horeca en de detailhandel. We spreken dan over supermarkten, kledingzaken, slagers, bakkers, kappers,...

Besluit

Een flexi-job is ideaal als men iets wil bijverdienen of als men extra hulp kan gebruiken. Er bestaat geen beperking op het aantal uren. Je kan bovendien meer dan één flexi-job uitoefenen en je kan dit zelfs doen tijdens verlofdagen die je opneemt bij je vaste werkgever. Het is zowel voor de werknemer als voor de werkgever fiscaal voordelig. Nadeel voor de werkgever is wel de administratieve rompslomp.

Bijverdieners kunnen dankzij dit statuut ‘in het wit’ werken zonder loon te verliezen. Dit is dus een goede oplossing voor werkgevers die hierdoor bepaalde piekmomenten in hun bedrijf kunnen opvangen.

Heidi-Vergauwe.jpg

Heidi Vergauwe

Toegewijde en nauwgezette Payroll & HR Advisor, altijd bereid om voor de extra (s)mile te gaan!