Transferagentschap (Aandeelhoudersdiensten)

De functie van transferagent is een vitaal onderdeel van de beleggingsfondsensector, omdat het de interface is tussen een fonds en zijn beleggers. Het is ook de officiële functie voor het bijhouden van aandeelhoudersposities. Deze cursus beschrijft de vele facetten van de functie van transferagent. De cursus is zeer praktisch en bevat talrijke oefeningen.

Inhoud van de cursus

 • De transferagentfunctie en het belang ervan
 • Activiteiten die tot de transferagentfunctie behoren
 • Diensten verleend aan fondsbeheerders
 • Openen en beheren van rekeningen ("ken uw cliënt")
 • Voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme in het transferbedrijf
 • Verdeling van fondsen
 • Systemen voor orderverwerking
 • Soorten fondsorders
 • Afwikkeling van fondsorders
 • Vergoedingen en provisies
 • Bedrijfsactiviteiten voor fondsen
 • Communicatie met en nakoming door aandeelhouders
 • Risicobeheer in het transferbedrijf

Doelgroepen

Mensen die in de fondsensector werken of van plan zijn te gaan werken en die transferagenten willen begrijpen.

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?