Fondsboekhouding

De fondsadministratie is een essentiële activiteit in de fondsensector, aangezien de intrinsieke waarde (net asset value of NAV) van een fonds via deze procedure wordt berekend. Maar fund accounting kan zeer complex zijn, afhankelijk van het type fonds en de manier waarop het fund accounting benadert. Deze cursus beschrijft de fundamentele concepten en methoden van fund accounting en biedt deelnemers de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een fund accountant te worden. De cursus is zeer praktisch en bevat tal van oefeningen.

Inhoud van de cursus

 • Fondsenboekhouding vs. ondernemingsboekhouding
 • Basisprincipes van fondsboekhouding
 • Hoe een NIW berekenen
 • Activa en passiva in een fonds; kosten en opbrengsten
 • Boekhouding van kapitaaltransacties: Inschrijvingen, aflossingen
 • Boekhouding van portefeuilletransacties: schuldinstrumenten, aandelen, derivaten
 • Verantwoording van stortingen in contanten
 • Boekhouding van kosten en opbrengsten: Rente, gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten en verliezen, honoraria, overige lasten en baten
 • Afschrijvingen en waardeverminderingen
 • Waardering van een fondsportefeuille
 • Effect van corporate actions op de NAV
 • Effect van boekhoudnormen op de fondsboekhouding (bv. GAAP, IAS en IFRS)
 • Risicokwesties met betrekking tot de administratieve verwerking van fondsen

Doelpubliek

Personen die werkzaam zijn of voornemens zijn te gaan werken in de fondsensector en die inzicht willen krijgen in fund accounting.

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?