Teamleiderschap

De steeds toenemende complexiteit van de moderne zakenwereld en technologie stelt de doeltreffendheid van teams op de proef. Om met deze situatie om te gaan, moet een team een sterke leider hebben. Hoewel sommige mensen geboren leiders zijn, moeten de meesten de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om een visie te creëren, deze aan anderen over te brengen en een team te motiveren. Dit is vooral belangrijk in periodes van snelle verandering of groei, waarin een team vertrouwt op de steun en richting van zijn leider.

Het doel van deze cursus is om de leiderschapsvaardigheden te verbeteren van mensen die niet veel managementervaring hebben of die misschien goede managers zijn, maar zich als leider moeten verbeteren. De cursus maakt gebruik van rollenspelen en oefeningen om de deelnemers te helpen begrijpen hoe ze betere leiders kunnen worden.

Inhoud van de cursus

  • Begrijpen dat leiderschaps- en managementvaardigheden nodig zijn in elke toezichthoudende rol
  • De specifieke kwaliteiten van leiderschap en de behoeften van een team herkennen
  • De impact van leiderschap op de taak, het team en het individu identificeren
  • Het belang van emotie in leiderschap begrijpen
  • Doelen stellen en communiceren
  • Het belang van delegeren en coachen in leiderschap begrijpen
  • Een team motiveren, opbouwen en leiden
  • Conflicten en meningsverschillen in een team beheren

Doelgroepen

Managers, supervisors en teamleiders.

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?