Prestatiegerichte beoordelingen

Het beoordelingsproces is een essentieel onderdeel van de personeelsontwikkeling en het prestatiebeheer. Als managementtaak wordt het echter vaak behandeld als een lastige klus. Zonder beoordelingsgesprekken is het voor het personeel moeilijk om hun vorderingen en ontwikkeling te beoordelen.

Deze cursus is bedoeld om managers het belang te doen inzien van het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van beoordelingsgesprekken. De cursus legt uit hoe je effectieve beoordelingsgesprekken voert die niet alleen feedback geven, maar ook motiveren.

Cursusinhoud

  • Verzamelen en analyseren van prestatiegegevens van de functionaris
  • Plan het gespreksproces en maak effectief gebruik van vraag- en luistervaardigheden
  • Coachingsmodellen gebruiken om medewerkers te helpen hun eigen sterke en zwakke punten te identificeren en strategieën voor ontwikkeling te ontwikkelen
  • Personeel helpen doelstellingen te identificeren en deze om te zetten in SMART-doelstellingen met duidelijke actieplannen
  • Effectief omgaan met slechte presteerders
  • Bepalen hoe de beoordeling moet worden opgevolgd om ervoor te zorgen dat deze een blauwdruk voor ontwikkeling biedt

Doelgroepen

Managers, supervisors en teamleiders.

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?