Schriftelijke communicatie

In het "tijdperk van de informatie" is schriftelijke communicatie belangrijker dan ooit tevoren. Maar de vele communicatiemogelijkheden die de informatietechnologie biedt, vervangen niet de noodzaak om duidelijk en correct te schrijven. Vooral in een zakelijke omgeving is doeltreffende schriftelijke communicatie essentieel, zowel intern met collega's als extern met klanten.

Het doel van deze cursus is de deelnemers te tonen hoe ze duidelijke en goed gestructureerde documenten kunnen produceren die doeltreffend communiceren. De cursus behandelt zowel de regels van goed schrijven als het juiste gebruik van verschillende soorten documenten, zoals e-mail, brieven, memoranda en rapporten. Hoewel de cursus in de eerste plaats gericht is op schriftelijke communicatie in het Engels, kan hij ook worden aangepast aan andere Europese talen, zoals Frans, Nederlands, Duits en Spaans.

Inhoud van de cursus

  • Beoordelen welk documenttype het best gebruikt kan worden voor het beoogde doel
  • Op een positieve, duidelijke en overtuigende manier schrijven
  • Zinnen en alinea's zodanig construeren dat ze doeltreffend communiceren
  • Documenten zodanig structureren dat ze interessant zijn en de aandacht van de lezer vasthouden
  • De oorzaken van slechte communicatie herkennen en vermijden
  • E-mail en andere documentvormen doeltreffend gebruiken.

Doelgroepen

Iedereen in een zakelijke omgeving die schriftelijk communiceert.

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?