Financiering van effecten

Effectenfinanciering is een integrerend deel van de effectenmarkten geworden. Zonder deze financieringsvorm zouden de liquiditeit van de markt en de efficiëntie van de afwikkeling sterk afnemen. Deze cursus verschaft deelnemers een goed begrip van effectenfinanciering, de kenmerken en procedures ervan.

Cursusinhoud

 • Markt voor effectenfinanciering
 • Spelers in securities lending en hun rol
 • Gebruik van securities lending bij short sales, het dekken van mislukte afwikkelingen en speculatie
 • Marktprocedures voor het lenen en ontlenen van effecten
 • Zekerheden voor verstrekte en opgenomen effectenleningen
 • Varianten op verstrekte en opgenomen effectenleningen
 • Repo-overeenkomsten ("repo's")
 • Varianten op repo's
 • Verkoop/terugkoopovereenkomsten
 • Uitlening van effecten en repo's in centrale effectenbewaarinstellingen
 • Juridische documentatie voor effectenfinanciering

Doelgroepen

Professionals in de financiële dienstverlening met meer dan 2 jaar ervaring die meer willen begrijpen van securities financing.

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?