Clearing en afwikkeling van effecten

De clearing en afwikkeling van effectentransacties is een terrein dat voortdurend aan verandering onderhevig is. Het is van essentieel belang voor financiële dienstverleners om op de hoogte te blijven van de veranderingen op dit gebied, aangezien een fout of een mislukking in de afwikkeling aanzienlijke gevolgen kan hebben. Deze cursus biedt deelnemers een gedegen inzicht in wat er met effecten gebeurt "nadat de transactie is gesloten".

Inhoud van de cursus

 • Classificatie van effecten volgens de ISO-norm 10962
 • Levenscyclus van een effectentransactie
 • Verschillen tussen clearing en afwikkeling
 • Netto vs. bruto clearing
 • Clearing en centrale tegenpartijen
 • Benaderingen van afwikkeling
 • Kenmerken van centrale effectenbewaarinstellingen, zowel nationaal als internationaal
 • TARGET 2-effecten
 • Criteria voor afwikkeling
 • Effect van instrumentkenmerken op afwikkeling
 • Verschillen in marktpraktijken op diverse markten
 • Standaardisering van clearing en afwikkeling
 • Belangrijkste risico- en regelgevingskwesties die van invloed zijn op clearing en afwikkeling

Doelgroepen

Professionals in de financiële dienstverlening die een goed inzicht willen hebben in clearing en afwikkeling van effecten.

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?