Conflict en communicatie

Conflict is een onvermijdelijk en noodzakelijk onderdeel van communicatie. Het ontstaat wanneer communicatiepartners verschillende standpunten innemen, maar het over slechts één resultaat eens moeten worden. Hoewel het soms pijnlijk kan zijn, kan een conflict productief zijn, als het tot een positieve oplossing leidt. De uitdaging bij conflicthantering is dus ervoor te zorgen dat er positieve resultaten worden bereikt.

De focus van deze cursus ligt op het managen van conflicten en, tegelijkertijd, het verbeteren van de communicatie tussen collega's. In de cursus zullen de deelnemers meer inzicht krijgen in communicatievaardigheden, assertiviteit, de oorzaken van conflicten en de manieren waarop ze conflicten oplossen.

Inhoud van de cursus

  • Effectiever communiceren
  • De oorzaken en mogelijke gevolgen van conflicten herkennen
  • De impact van conflicten op communicatie en vice versa inschatten
  • Assertief zijn in het beheren van conflicten
  • De impact van cultuur en taal op communicatie en conflicten begrijpen
  • De emotionele dimensie van conflictoplossing beheren
  • Verschillende strategieën toepassen om positieve resultaten te bereiken door conflicten op te lossen.

Doelgroepen

Iedereen die conflictsituaties moet beheren.

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?