Coaching en feedback

Coaching is een verkeerd begrepen managementcompetentie. Al te vaak wordt coaching verward met on-the-job training, terwijl het gaat om een nauwe samenwerking met individuen om hen te helpen zich te ontwikkelen en hun prestaties te verbeteren. Coaching is een fundamentele managementvaardigheid die het personeel helpt zich te verbeteren, te ontwikkelen, nieuwe vaardigheden aan te leren en doelen te bereiken. Het is een essentieel onderdeel van de langetermijnontwikkeling en -motivatie van het personeel.

Deze cursus is ontworpen om managers te helpen bij het aanpakken en coachen van die prestatieproblemen die verhinderen dat medewerkers hun potentieel realiseren. De cursus richt zich op het identificeren van de prestatie- of gedragsproblemen in kwestie en het aanpakken ervan op een zinvolle en weloverwogen manier.

Inhoud van de cursus

  • Identificeren en classificeren van gebieden voor prestatieontwikkeling (kennis, vaardigheden en gedrag)
  • Een waaier van antwoorden op prestatieproblemen bepalen en de meest geschikte aanpak kiezen
  • Passende interpersoonlijke communicatievaardigheden gebruiken (actief luisteren, coachen, vraagtechnieken)
  • Negatieve feedback geven met behulp van een reeks instrumenten die defensieve reacties vermijden
  • Omgaan met veel voorkomende obstakels voor effectieve coaching en feedback
  • Motiveren en coachen van toekomstige prestaties door te focussen op doelen en de acties die nodig zijn om ze te bereiken
  • Coaching integreren in de normale managementstijl

Doelgroepen

Managers, supervisors en teamleiders.

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?