Corporate acties

Het belang en de complexiteit van corporate actions worden vaak onderschat. Wanneer corporate actions niet correct worden uitgevoerd, kunnen zij resulteren in aanzienlijke verliezen. In deze cursus worden verschillende aspecten van corporate actions behandeld met als doel de deelnemers een goed begrip te geven van corporate actions en hoe deze worden verwerkt.

Inhoud van de cursus

 • Wat zijn corporate actions?
 • Soorten corporate actions
 • Verschillende spelers betrokken bij de verwerking van corporate actions
 • Standaarden voor corporate actions
 • Corporate actions voor aandelen (onder andere):
  Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders (AGM & EGM)
  Stemmen bij volmacht
  Dividenden
  Splitsingen en omgekeerde splitsingen
  Ruilingen
  Fusies, overnames, spin-offs
  Kapitaalverhogingen
 • "Corporate actions" voor schuldinstrumenten:
  Couponbetalingen
  Conversies
  Opnemingen
  Aflossingen
 • Belastingheffing op corporate actions
 • Risico's verbonden aan corporate actions

Doelgroepen

Professionals in de financiële dienstverlening die inzicht willen krijgen in corporate actions.

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?