Projectbeheer

Professioneel projectbeheer is een beheerstechniek die moet worden bestudeerd en toegepast, wil men in de complexe zakenwereld een grote kans op succes hebben. Bij professionele projecten zijn gewoonlijk talrijke mensen van verschillende niveaus en uit verschillende disciplines betrokken - hoger management, sponsors, contractanten, functionele groepen, IT - meestal in een virtuele omgeving, waarin de projectmanager geen hiërarchische controle heeft over de teamleden. Wat de aard van het project ook is, een succesvolle projectmanager moet de structuur en de fasen van een project begrijpen en uitstekende vaardigheden hebben op het gebied van people management.

Het doel van deze cursus is de deelnemers inzicht te geven in de aard van projecten en de factoren die bepalend zijn voor het welslagen ervan. Het zal ook de structuur, instrumenten en vaardigheden bieden die nodig zijn om de beste praktijken voor projectmanagement te begrijpen en te implementeren.

Inhoud van de cursus

  • De verantwoordelijkheden en functies van projectmanagers begrijpen
  • De levenscyclus van een project toepassen en beheren
  • Een project evalueren in termen van doelstellingen, omvang, middelen, tijd en kwaliteit
  • Projectrisico's identificeren en de tactieken om ze aan te pakken
  • Managen van verandering in projecten
  • Omgaan met communicatieproblemen in projecten
  • Het belang van documentatie in een project beoordelen
  • Werk effectief en efficiënt plannen
  • Een systematische aanpak ontwikkelen voor het oplossen van problemen binnen projecten
  • Een actieplan opstellen voor de voortdurende ontwikkeling van projectmanagement

Doelgroepen

Huidige en toekomstige projectmanagers.

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?