Assertiviteit en persoonlijke effectiviteit

Assertiviteit is iets anders dan agressie. Het is zeggen wat je denkt en wat je wilt zonder de rechten van de mensen om je heen te schenden. Hoewel assertiviteit essentieel is in het bedrijfsleven, vinden veel mensen het moeilijk om assertief te zijn.

Het doel van deze cursus is om deelnemers te helpen zelfverzekerder, assertiever en persoonlijk effectiever te worden. De cursus gaat in op verschillende aspecten van effectiviteit en assertiviteit, waaronder verschillende benaderingen die zijn toe te schrijven aan culturele en linguïstische diversiteit. Oefeningen en rollenspelen zorgen voor de praktische oriëntatie van de cursus.

Inhoud van de cursus

  • Assertief en effectief gedrag definiëren, en tegelijk het eigen agressieve en passieve gedrag herkennen
  • Inzicht verwerven in de impact van culturele en linguïstische diversiteit op assertiviteit
  • Drie belangrijke assertiviteitsmiddelen gebruiken (basis, empathie en negatieve gevoelens)
  • Het belang begrijpen van een reeks communicatiemiddelen en hoe deze toe te passen
  • Doelen en actieplannen opstellen om de belangrijkste relaties op de werkplek te verbeteren

Doelgroep

Alle medewerkers.

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?