Toekomstbestendig HR: ontdek Axis Group's innovatieve benadering

Vandaag de dag bestaan er 4 generaties op de werkvloer: Babyboomers, Generation X, Generation Y & Generation Z. En het is een hele uitdaging om deze 4 generaties te laten gaan samenwerken en co-creëren gezien hun noden erg uiteenlopend zijn.


Money - Mind - Heart principe

Axis past het money-mind-heart principe toe, Bedrijfsbeslissingen worden genomen rekening houdend met elk van deze 3 dimensies: geld (in de brede zin van het woord), intellect (doorgroeimogelijkheden, ontwikkelingskansen, toekomstperspectief) en het hart (welbevinden, vrijheid, autonomie, impact).

Bij aanvang telde voor de babyboomers en Generation X vooral de combinatie van Money & Mind.

Door de komst van Generation Y en Z werd de traditionele werkomgeving ontwricht. Deze nieuwe generaties kwamen met een totaal nieuwe blik op onze werkomgeving, een focus op hun welbevinden zowel op de werkvloer als daarbuiten en op vrijheid en zelfstandigheid. Zij hebben bedrijven de focus op zingeving bijgebracht: waarom we dagelijks doen wat we doen en de impact die medewerkers hebben op het werk en op zichzelf als persoon met andere woorden een focus op de 3de dimensie van het hart.

Screenshot-2023-06-28-at-15.20.46_2023-06-28-150315_tggk.png

Door Covid heeft deze 3de dimensie van het hart meer en meer aan belang gewonnen bij de voorgaande generaties namelijk de babyboomers en generatie X. Sindsdien dient een bedrijf stevig in te zetten op elk van deze 3 dimensies en dit voor alle generaties met elk hun eigen noden en aandachtspunten.

Dit blijft vandaag de dag een enorme maar boeiende uitdaging voor de meeste bedrijven!

Collectieve Intelligentie

Binnen Axis Group hanteren we sinds 5 jaar het principe van collectieve intelligentie, een methode waarbij elk individu de kans krijgt om samen te werken en de meerwaarde van individuele talenten te bundelen tot een meesterbrein. Dit stelt ons bedrijf in staat om zich sneller aan te passen en gemakkelijker de juiste mensen aan specifieke projecten te koppelen, met als uiteindelijk doel een efficiëntere impact te creëren en zo dicht mogelijk bij onze kandidaten en klanten te staan.

Dit proces is complex, soms confronterend en verloopt niet altijd zonder uitdagingen.

Maar vandaag de dag, na 5 jaar kan ik zeggen dat ik de resultaten zie op onze interne werking, het behoud van ons personeel en de mate waarin zij zich engageren, alsook in de relatie met onze kandidaten en klanten. Zelfs doorheen de uitdagende Covid-periode pasten we deze methode al toe, met managers die we sindsdien 'leiders' noemen en co-verantwoordelijkheid opnemen met hun teamleaden in plaats van de traditionele top-down managementstijl te hanteren,

Het is gebleken dat deze manier van werken echt bij ons past.

Misschien is dit niet voor elk bedrijf haalbaar maar de boodschap is dat het effectief mogelijk is om je als bedrijf opnieuw te definiëren wat betreft je manier van werken, en vooral dat de betekenis van het werk intern, maar zeker ook extern duidelijk wordt.

Ik ben erg benieuwd naar jouw ervaringen en kijk ernaar uit om hierover samen in gesprek te gaan.

Marjorie-WS.jpg

Marjorie Lambeaux