Belastingen en pensioenen

Aanslagbiljet ontvangen? Meevaller of tegenvaller?

shutterstock_1095874394-min.jpg

Het wordt tijd om uw activa voor u te laten werken in plaats van tegen u. Kent u alle Belgische pensioenspaarmogelijkheden? Dit artikel bespreekt ze alle vier. Het Belgische pensioenstelsel is gestoeld op vier complementaire pijlers die u de mogelijkheid geven om uw levensstijl te behouden na uw pensioen. Helaas hebben recente ontwikkelingen aangetoond dat het wettelijk pensioen voorzien vanuit onze sociale zekerheid in veel gevallen onvoldoende blijkt te zijn om deze levensstijl te handhaven. Daarom is het van vitaal belang om hierop te antciperen en zo uw koopkracht te behouden.

1. Wettelijk pensioen

Zoals eerder gezegd, is de eerste pijler het wettelijk pensioen. Dit bestaat uit een maandelijks bedrag uitgekeerd door de overheid. Uw recht op dit bedrag stamt voort uit de afdrachten die u hebt gemaakt tijdens uw gehele loopbaan als werknemer, ambtenaar of zelfstandige. Het bedrag van uw pensioen varieert van persoon tot persoon omwille van verscheidene criteria zoals de lengte van uw loopbaan, uw salaris etc.

De Federale Pensioendienst biedt een handige tool aan op hun website waarmee je kan ontdekken wanneer u ervoor kan kiezen om op pensioen te gaan en hoeveel uw wettelijk pensioen zal bedragen.

Natuurlijk zijn er nog drie andere pensioenpijlers die ervoor kunnen zorgen dat dit bedrag nog kan worden aangevuld.

2. Aanvullend Pensioen

De tweede pijler in het Belgische pensioen systeem is rechtstreeks gelinkt aan het salaris dat u ontvangt van uw werkgever. Veel werknemers profiteren namelijk van een groepsverzekering of pensioenfonds waar hun werkgever een deel van hun salaris in investeert. In sommige Belgische sectoren, zijn deze fondsen of verzekeringen zelfs verplicht ten gevolge van collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn tussen de werkgevers en de vakbonden. Een groepsverzekering of pensioenfonds biedt u een uitzonderlijk extralegaal voordeel, voornamelijk door de voordelen die deze verzekeringen of fondsen vaak met zich meebrengen zoals een invaliditeitsverzekering of een uitkering bij overlijden.

Zelfstandigen trekken, in vergelijking met werknemers en ambtenaren, vaak een relatief laag wettelijk pensioen. Dit wordt echter gecompenseerd door het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) dat aftrekbaar is als beroepskost bij uw belastingaangifte.

3. Pensioensparen

De derde pijler bestaat uit uw eigen initiatief. Dit wordt echter zeer sterk aangemoedigd vanuit de overheid. U kan bijvoorbeeld pensioensparen bij een private financiële instelling en hiervoor fiscale voordelen ontvangen.

In het huidige systeem kunt u zo profiteren van een belastingvoordeel van maximum 297 euro. Dit wordt berekend als zijnde 30% van het totale gespaarde bedrag per jaar met een maximum van 990 euro (2020).

Echter geeft nieuwe wetgeving u nu de mogelijkheid om een belastingvoordeel te verkrijgen tot 1270 euro in plaats van 990 euro. In dit geval echter zal u maar een voordeel krijgen van 25% in plaats van 30% op het gespaarde bedrag. Dit extra gespaarde bedrag wordt dus enkel interessant als het 1188 euro overstijgt. Als u eronder blijft, kiest u best voor een maximum van 990 euro en de 30%.

Door ook via deze derde pijler te sparen, verhoogt u opnieuw de kans op een comfortabel pensioen.

4. Vrij Sparen

De vierde en tevens laatste pijler bestaat uit spaarplannen die geen belastingvoordeel opleveren zoals de spaarrekening, verzekeringen, investeringen en andere. Het is natuurlijk ook mogelijk om te investeren in vastgoed om zo een patrimonium op te bouwen.

Opgelet: dit artikel is geen bindend, juridisch advies. Het is louter een leidraad om te antwoorden op vaak gestelde vragen. Het Belgisch pensioensysteem is immers te gecompliceerd om samen te vatten in een kort, leesbaar artikel. Bij dringende vragen raden wij u steeds aan uw advocaat of vakbond te contacteren.

shutterstock_1095874397-min.jpg

Heidi-Vergauwe.jpg

Heidi Vergauwe

Toegewijde en nauwgezette Payroll & HR Advisor, altijd bereid om voor de extra (s)mile te gaan!