Train de trainer

Opleidingsvaardigheden zijn in elke organisatie van vitaal belang voor een flexibele aanpak van de ontwikkeling van vaardigheden en kennis. Het is daarom essentieel dat bedrijven de cursussen van externe trainers aanvullen met hun eigen interne trainers, die dagelijks beschikbaar zijn.

Deze cursus biedt de essentiële vaardigheden voor iedereen die training geeft als onderdeel van zijn baan. Hij leert trainers de behoeften van hun publiek te beoordelen, een opleidingsaanpak te ontwikkelen, oefeningen te maken, opleidingen te geven en te evalueren.

Inhoud van de cursus

  • De rol van training begrijpen en hoe deze past in andere ontwikkelingsactiviteiten
  • Opleidingsactiviteiten ontwikkelen aan de hand van een driefasenmodel van voorbereiding, uitvoering en evaluatie
  • De algemene leerdoelstellingen definiëren op basis van kennis, vaardigheden en attitudes en de pre-evaluatiemaatregelen die nodig zijn om het succes te beoordelen
  • Gedragsresultaten definiëren, met inbegrip van de normen volgens dewelke ze bereikt moeten worden
  • Input leveren volgens een aanpak die succes garandeert
  • Ontwikkel interessante oefeningen en activiteiten om het leren te versterken
  • Effectief feedback geven en coachen
  • Het succes van de training evalueren met behulp van een aantal methoden, van tests en rollenspelen tot evaluatie na de cursus op de werkplek

Doelgroepen

Al het personeel dat opleidingen moet ontwikkelen en geven

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?