Swaps

Swaps zijn uiterst flexibel en kunnen voor zeer uiteenlopende doeleinden worden gebruikt. Maar omdat swaps over-the-counter-instrumenten zijn, zijn ze complex en vaak moeilijk te begrijpen. Deze cursus geeft deelnemers een goed begrip van swaps, hun kenmerken, de verschillende soorten swaps die bestaan en hoe swapmarkten werken.

Cursusinhoud

 • Kenmerken van swaps
 • Ontwikkeling en omvang van de swapmarkten
 • Verschillende types van swaps
 • Renteswaps: Kenmerken, marktpraktijk en gebruik
 • Valutaswaps: Kenmerken, marktpraktijk en gebruik
 • Aandelenswaps: Kenmerken, marktpraktijk en gebruik
 • Kredietverzuimswaps: Kenmerken, marktpraktijk en gebruik
 • Niet-generieke swaps (bijv. catastrofe-swaps, inflatieswaps): Kenmerken, marktpraktijk en gebruik
 • Swaptions
 • Prijsstelling van swaps
 • Marktnormen voor swaps
 • Risico's van swaps

Doelgroep

Professionals in de financiële dienstverlening met ten minste 1 jaar ervaring in de financiële dienstverlening die swaps willen begrijpen.

Contacteer ons Waarmee kan ik je helpen?