Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is een belangrijke verantwoordelijkheid van alle beroepsbeoefenaars in de financiële sector. Het is dan ook van essentieel belang dat op dit gebied regelmatig opleidingen worden georganiseerd. Deze cursus verschaft de deelnemers de informatie en de opleiding die zij nodig hebben om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme doeltreffend te bestrijden. De cursus kan worden gegeven als een introductiecursus of als een workshop voor gevorderden.

Inhoud van de cursus

  • Verschillen tussen witwassen en financiering van terrorisme
  • Typische transactiecycli voor het witwassen van geld
  • Aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF of GAFI)
  • Wettelijk en regelgevend kader voor de preventie van witwassen en financiering van terrorisme
  • Primaire misdrijven
  • De verplichting om "uw cliënt te kennen"
  • Verplichtingen van de beroepsbeoefenaars uit de financiële sector om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen
  • Identificatie en beheer van verdachte transacties
  • Recente ontwikkelingen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Doelgroepen

Alle beroepsbeoefenaars uit de financiële sector en iedereen buiten de financiële sector die betrokken is bij de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Nous contacter Comment puis-je vous aider?