Senior Financial Risk Officer

De afdeling Risk Management is op zoek naar een ervaren collega voor het monitoren van retailkredietrisico, het uitvoeren van kapitaalstresstests, het valideren van kredietrisicomodellen onder IFRS9 ECL en het verder integreren van ESG-risicofactoren in het kredietrisicobeheer. Je komt terecht in een team dat verantwoordelijk is voor de 2e lijns monitoring van alle financiële risico's van de bank, waarbij je je richt op kredietrisico, maar waarbij bijdragen aan de monitoring van liquiditeits- en renterisico's ook welkom zijn. Je rapporteert rechtstreeks aan de CRO en geeft leiding aan een junior medewerker.

Beschrijving

 • Beheren van periodieke interne kredietrisicorapportage, inclusief kwaliteitsborging en verdere ontwikkeling, en uitvoeren van ad-hocanalyses door middel van onafhankelijke database mining;
 • Beheren van de voorbereiding en beoordeling van wettelijk vereiste kredietrisicorapportages en bieden van deskundige ondersteuning voor de implementatie van prudentiële rapportage (waaronder de CRR3-standaardbenadering voor kredietrisico);
 • Ontwerpen, uitvoeren en rapporteren van stresstests op kredietrisico en kapitaal, voor het businessplan (wettelijk vereist kapitaal), het ICAAP (economisch kapitaal), het herstelplan en ad-hocvereisten; je bent ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van stresstesttools (end user computing);
 • Periodieke validatie en controle van de implementatie van aanbevelingen met betrekking tot ECL-bepalingen (inclusief rating-, PD- en LGD-modellen);
 • Je werkt samen met de Credit afdeling (1e lijns credit risk manager) en de Finance afdeling (database manager, productie van terugkerende rapporten, eigenaar van ECL modellen);
 • Voorbereiden en presenteren van rapporten aan het senior management via het Credit Review Committee waar 1e lijns managers en Risk Management kredietrisico's en het beheer ervan bespreken met het senior management en waar nodig bijsturen;
 • Sterke focus op de voortdurende integratie van ESG-risicofactoren in het kader voor kredietrisicobeheer: identificatie en kwantificering van ESG-risicofactoren, implementatie van gegevensverrijking (inclusief PEB-gegevens), deskundige ondersteuning op het gebied van ESG-regelgeving (CSRD, EUT, CRR3-ESG) en bewustmaking/initiatie tot/toezicht op de implementatie van deze regelgevingsvereisten op het gebied van krediet;
 • Je gebruikt je ervaring om een junior medewerker te begeleiden.

Je profiel

 • Je hebt een universitair diploma en, als senior expert, 5 tot 10 jaar praktijkervaring in een kredietinstelling op het gebied van (retail) kredietrisico- en kapitaalanalyse, stresstests en rapportage;
 • je hebt diepgaande kennis van het (aanstaande) regelgevingskader voor (retail)kredietrisico en de bijbehorende (gestandaardiseerde) kapitaalvereisten en ESG-dimensie (CRR3, CSRD, EUT);
 • Je bent analytisch en kwantitatief, met een grondige kennis van Excel en programmeertalen voor databasebeheer (bijv. R, Python, PowerBI, SQL).
 • Je bent vertrouwd met (validatie van) kredietrisicomodellering (hypothecaire en beleggingsleningen) en het IFRS9 ECL-raamwerk;
 • Je beschikt over de nodige creativiteit en bent resultaatgericht met het oog op de kwalitatieve implementatie van nieuwe interne en regelgevende vereisten op het vlak van kredietrisicobeheer, ESG en kapitaalstresstests;
 • Je kan de resultaten van je analyses en conclusies snel omzetten in een toegankelijke samenvatting en vlot communiceren, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je spreekt vloeiend minstens 1 landstaal en Engels.

Aanbod

 • Een aantrekkelijk salarispakket op basis van je ervaring en resultaten;
 • Aantrekkelijke extralegale voordelen zoals een hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques, ecocheques en een bedrijfswagen;
 • Een Flex Income Plan waarbij je je eindejaarspremie kan omzetten in extra voordelen (elektrische fiets, multimedia, enz.);
 • Een open, vlakke structuur waarbinnen je je flexibel en zelfstandig kunt ontwikkelen;
 • Een professionele en stimulerende werkomgeving waarin jouw ideeën altijd welkom zijn.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?

Mathilde-Georgin.jpeg

Hoi, ik ben Mathilde Georgin, senior career advisor,
Is deze vacature iets voor jou?

Solliciteer

Waarmee kan ik je helpen?