Operational Risk Manager

De Risk Manager houdt toezicht op risicogerelateerde taken voor UCITS- en AIFMD-fondsen en zorgt ervoor dat de regelgeving en interne richtlijnen worden nageleefd. De verantwoordelijkheden omvatten het identificeren, bewaken en rapporteren van risico's, het ondersteunen van de dagelijkse bedrijfsuitvoering en het assisteren bij projecten. De functie is voornamelijk gericht op operationele risico's, waarbij nauw wordt samengewerkt met bedrijfsonderdelen om operationele risico's te beperken, toezicht te houden op uitbestede diensten en incidenten te analyseren. Daarnaast ondersteunt de Risk Manager het toezicht op de naleving van investeringsregels en coördineert hij auditgerelateerde zaken. De ideale kandidaat beschikt over relevante kwalificaties, 2-5 jaar ervaring in de financiële sector, goede kennis van de Luxemburgse fondsensector en regelgeving, en vaardigheid in Engels en MS Office. Sterke communicatieve, probleemoplossende en organisatorische vaardigheden zijn vereist.

Beschrijving

De Risk Manager zal zich voornamelijk bezighouden met risicogerelateerde taken met betrekking tot onze UCITS- en AIFMD-fondsen, waarbij hij/zij ervoor zorgt dat de regelgeving en interne richtlijnen worden nageleefd. Het belangrijkste doel is om voortdurend alle risico's in verband met onze fondsen te identificeren, te bewaken en erover te rapporteren. De Risk Manager voert de dagelijkse werkzaamheden uit volgens de gangbare praktijken, draagt bij aan projectgerelateerde taken en behandelt speciale verzoeken.

Het belangrijkste kennisgebied voor deze functie is operationeel risico. De succesvolle kandidaat werkt nauw samen met verschillende bedrijfsonderdelen om
 • De operationele risico's van het bedrijf te identificeren, te bewaken en te beperken.
 • Uitbestede essentiële diensten effectief coördineren en overzien.
 • Deelnemen aan het oplossen en uitvoeren van root-cause analyses van operationele incidenten.
Verder biedt de functie ondersteuning bij de dagelijkse bewaking van de richtlijnen voor naleving van beleggingsrichtlijnen en coördineert auditaangelegenheden, waaronder het externe auditproces van het fonds en het reageren op due diligence-verzoeken van klanten of bewaarnemers. Het doel is om een kwalitatief hoogstaand risicometingsproces te garanderen en mogelijkheden voor verbetering te identificeren.

Je taken zullen zijn:
 • Ondersteuning bieden aan het Hoofd Risk Management en andere teamleden indien nodig.
 • Zorgen voor een nauwkeurige uitvoering van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten en risicorapportage.
 • Fondsrisico's bewaken in overeenstemming met de regelgeving en de interne vereisten van de Groep (UCITS, AIFMD).
 • Zorgdragen voor nauwkeurige documentatie van processen en rapporteren aan Senior Management, Raad van Bestuur en toezichthouder.
 • Zorgdragen voor uitgebreide rapportage van alle risicobeheer-gerelateerde zaken aan de Raad van Bestuur, relevante commissies, het Senior Management en de lokale toezichthouder.
 • Uitvoeren van risicoanalyses op alle gebieden die onder de Risk afdeling vallen.
 • Assisteren bij het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van efficiënte controles binnen de afdeling Risk Management.
 • Ondersteunen van projecten en afhandelen van ad-hoc verzoeken/taken op het gebied van Risk Management.
 • Assisteren bij due diligence activiteiten met betrekking tot gedelegeerd risicomanagement.
 • Coördineren met interne en externe accountants.

Je profiel

 • Beschikken over een universitair diploma in financiën, wiskunde of een aanverwant vakgebied en relevante werkervaring.
 • Minimaal 2-5 jaar ervaring in de bancaire/financiële sector.
 • Een goed begrip hebben van de Luxemburgse fondsensector en van de lokale UCITS- en AIFMD-regelgeving.
 • Bekend zijn met professionele risicobeheersystemen en de beste marktpraktijken met betrekking tot standaard risicomaatstaven en -modellen.
 • Vloeiende beheersing van het Engels en beheersing van een andere belangrijke Europese taal is een pluspunt.
 • Uitstekende praktische kennis van de MS Office-suite, waaronder Excel, Access, Word en PowerPoint.
 • Sterk begrip van diverse activiteiten en interacties tussen business units binnen een beheermaatschappij.
 • Effectieve communicatie, probleemoplossende en analytische vaardigheden.
 • In staat om de implementatie en succesvolle uitvoering van korte- en middellangetermijnplannen te ondersteunen.
 • Het vermogen om onder druk te werken en meerdere deadlines efficiënt en systematisch te beheren.
 • Praktische probleemoplossende aanpak.
 • Zeer gemotiveerd en intellectueel nieuwsgierig.
 • Goed zakelijk inzicht.

Aanbod

Onze klant biedt een vast contract.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?