Head of compliance

Onze klant is op zoek naar een Head of Compliance voor een uitdagende functie in een prettige werkomgeving die ruimte laat voor een balans tussen privé en werk. De ideale kandidaat heeft minstens 3 jaar ervaring in een compliancefunctie in de verzekeringssector en is gecertificeerd. De functie stelt hem/haar in staat om te werken met verschillende regelgevingen zoals IDD, GDPR, Solvency II, MIFID. Past je profiel of wil je meer informatie, stuur ons dan je CV!

Beschrijving

Organisatie van de compliancefunctie
 • Uitwerken en verbeteren van de governancestructuur met betrekking tot de compliancefunctie in samenwerking met andere controlefuncties ;
 • De onafhankelijkheid van de compliancefunctie binnen de organisatie verzekeren ;
 • Ervoor zorgen dat de compliancefunctie over voldoende middelen beschikt om haar taken naar behoren uit te voeren;
Organisatie van de functie van functionaris voor gegevensbescherming
 • Naleving van de GDPR mogelijk maken en een cultuur van gegevensbescherming binnen de organisatie bevorderen ;
 • Opvolgen van essentiële elementen van de GDPR, zoals de principes van gegevensverwerking, de rechten van betrokkenen, gegevensbescherming by design en by default, registratie van verwerkingsactiviteiten, beveiliging van verwerking en melding en communicatie van datalekken ;
 • Ondersteunen van de procedures voor het reageren op gegevensincidenten en het melden van datalekken ;
 • fungeren als contactpunt en samenwerken met de gegevensbeschermingsautoriteiten en de betrokkenen bij de uitoefening van hun individuele gegevensrechten.
Compliance en reputatierisico's
 • Identificeren, beoordelen en sturen van de compliance- en reputatierisico's van het bedrijf, inclusief het domein van GDPR (Compliance Risk Assessment).
Toezicht
 • De door de wet vereiste rapportering opstellen naar de organisatorische organen van het bedrijf (Audit- en Risicocomité, Raad van Bestuur...);
 • Follow-up van de incidenten met betrekking tot de compliancefunctie (fraude, GDPR...) en de gegevensbeschermingsfunctie ;
 • Regelmatige overdracht van informatie over de compliancefunctie en de gegevensbeschermingsfunctie aan het Directiecomité ;
 • Regelmatig doorgeven van informatie over de compliancefunctie en de gegevensbeschermingsfunctie aan het Audit & Risk Committee, de Raad van Bestuur en de regelgevende instanties ;
 • Opstellen en opvolgen van de aanbevelingen van de compliancefunctie en de gegevensbeschermingsfunctie binnen het bedrijf.
Opleiding en contactpunt
 • Opzetten van de nodige training en adequate communicatie met betrekking tot compliance en gegevensbescherming;
 • Contactpunt voor de werknemers van het bedrijf met betrekking tot de behandeling van compliance problemen, met inbegrip van het "klokkenluiden" proces ;
 • Contactpunt voor de groep en voor regelgevende instanties met betrekking tot compliance onderwerpen.
Strategische projecten
 • Op verzoek van het Directiecomité of de Raad van Bestuur deelnemen aan strategische projecten van het bedrijf (bijv. herziening van producten, belangrijke wetswijzigingen...).

Je profiel

 • Master in rechten of andere universitaire graad
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een compliance-gerelateerde functie. Certified Compliance Officer en Data Protection Officer.
 • Je voldoet aan de "Fit"-vereisten die van toepassing zijn op een houder van een belangrijke controlefunctie en hebt minstens ervaring in de volgende belangrijke domeinen:
 • Je voldoet aan de "Proper"-vereisten die van toepassing zijn op een houder van een essentiële controlefunctie, bijvoorbeeld (niet-limitatieve lijst):
 • Je hebt analytische vaardigheden en een hoge mate van onafhankelijkheid en kritische geest
 • Je hebt een pragmatische instelling en een oplossingsgerichte aanpak
 • Je kunt gemakkelijk je mening geven, zowel schriftelijk als mondeling, voor verschillende soorten publiek.
 • Je bent flexibel in je persoonlijke organisatie en in staat om prioriteiten snel te veranderen en de hoogste prioriteiten te identificeren
 • Nederlands/Frans/Engels

Aanbod

Naast de klassieke secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je mogelijkheden voor telewerken, flexibele uren en extra vrije dagen. Zodat je je werk en privéleven perfect in balans kunt brengen en je je prettig voelt op de werkvloer.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?