Depositary Control Analyst

Binnen de bank werk je in het depositocontroleteam in Brussel. Je moet controles uitvoeren op icbe's en alternatieve beleggingsfondsen (private equity, vastgoed, infrastructuur, enz.) om te controleren of de fondsen in overeenstemming blijven met het regelgevingskader.

Beschrijving

 • Beleggingsratio's/beperkingen;
 • nagaan of de vermogensbeheerder de in het prospectus vermelde reglementaire ratio's en specifieke regels naleeft (bijvoorbeeld: toelaatbaarheidscriteria, concentratierisico, Value at Risk, ESG, enz;)
 • Toezien op de regularisatie van anomalieën in de permanente relatie met de vermogensbeheerder;
 • Inventariscontroles;
 • Afstemming uitvoeren op de activa en passiva (bijvoorbeeld: effecten, waardering, passiva, overige vorderingen, schulden, vaststelling van de intrinsieke waarde, controle van eigendom, enz;)
 • Controles van de kasmiddelen (afstemming van de kasmiddelen, controle van de stromen in de bankafschriften);
 • Opvolgen van een controleplan dat alle informatie bevat die nodig is voor de controles van het beheer van het fonds ICB;
 • Analyseren van prospectussen of de wijziging ervan;
 • Ervoor zorgen dat de door de vermogensbeheerders uitgevoerde transacties tijdig worden afgewikkeld;
 • Analyseren van prospectussen van fondsen die onderworpen zijn aan de controle van beleggingsbeperkingen;
 • Uitvoeren van en/of deelnemen aan controleopdrachten in de vorm van audits/vragenlijsten/bezoeken aan beheermaatschappijen/fondsbeheerders;
 • Specifieke controles uitvoeren op dividenden, vergoedingen, inschrijvingen/aflossingen, bijhouden van gegevens, enz;
 • Contacten onderhouden met verschillende afdelingen binnen de bank, zoals de Middle en Back Office teams en met externe tegenpartijen zoals de fondsbeheerder, de transferagent, beheermaatschappijen, leden van de raad van bestuur, accountants en de toezichthouder;
 • Het team ondersteunen tijdens vergaderingen of opmerkelijke gebeurtenissen;
 • Deelnemen aan de redactie van ons Depositary Bank Report.

Je profiel

 • Bachelordiploma/master in economie, financiën of risico's;
 • Eerste ervaring in audit;
 • Beroepservaring in de sector is een pluspunt;
 • Uitstekende kennis van Frans en Engels;
 • Bereidheid en wil om te leren;
 • Kunnen omgaan met verschillende verzoeken;
 • Stressbestendig en in staat om deadlines te halen;
 • Goede kennis van Microsoft Office Pack (Excel, Word, PowerPoint).

Aanbod

Onze klant, actief in de banksector, biedt een uitdagende functie in een stabiele en flexibele werkomgeving.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?