Jurist HR

Wij zijn op zoek naar een adviseur om een HR cliënt te ondersteunen. De succesvolle kandidaat zal de Belgische en Europese wetgeving inzake arbeidsduur en vakantie op volgen, samen met een leuke team. Hij/ze zal ook aan projecten en aan de ontwikkeling van opleidingen deelnemen, met het doel om de sectorale sociale wetgeving zichtbaar, begrijpelijk en uitvoerbaar te maken. De ideale kandidaat moet het Nederlands spreken, een master in rechten en ervaring in HR/sociaal recht hebben. De klant biedt ideale werkomstandigheden (33 verlofdagen, telewerk, voordelen, ....).

Beschrijving

Je afdeling levert de expertise aan over werktijden (arbeidsregimes, overuren, deeltijds werk, kredietdagen, enz.), over verlofregimes met of zonder bezoldiging (loopbaanonderbreking, enz.) en over de principes inzake afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid.

Naast dit dagelijkse werk volgt het bureau ook de Belgische en Europese wetgeving inzake arbeidsduur en vakantie op. Daarnaast zal benchmarking en pro activiteit met betrekking tot de evolutie van de wetgeving in andere sectoren essentieel zijn om nieuwe wettelijke vereisten te integreren in onze eigen regelgeving. Op basis van projecten en afhankelijk van de prioriteiten van de onderneming zal er voortdurend onderzoek worden verricht om de arbeidsomstandigheden te optimaliseren.
 • Op basis van de verstrekte documentatie en relevantie voor je vakgebied formuleer je proactief aanbevelingen voor aanpassingen van de wetgeving ;
 • Je anticipeert op trends binnen jouw vakgebied om de regelgeving tijdig aan te passen ;
 • Je werkt mee aan een doeltreffende samenwerking tussen verschillende HR-afdelingen ;
 • Je houdt je bezig met benchmarking, analyse en rapportering. In dit kader werk je mee aan diverse verbeterprojecten en bied je strategische ondersteuning aan het management ;
 • Je neemt de nodige beslissingen om de communicatie tussen alle belanghebbenden van het project efficiënt te laten verlopen ;
 • Je implementeert de eindresultaten van de projecten en past onze specifieke regelgeving hieraan aan ;
 • Je bent één van de interne contactpersonen voor alle juridische zaken die onder de bevoegdheid van jouw afdeling vallen (werktijden, verlof, enz.) ;
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van opleidingen voor de gebieden waarvoor je bevoegd bent en zal zelf regelmatig opleidingen geven.

Je profiel

 • Je hebt een master in Rechten ;
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Nederlands zowel mondeling als schriftelijk ;
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring binnen Human Resources - Kennis van het beheer van sociale wetgeving, benchmarking of ervaring met een sociaal secretariaat zij pluspunten ;
 • Samenwerken - Regels & procedures- Flexibel - Klantgericht zijn kwaliteiten die geen geheimen voor u hebben !
 • Je bent proactief, neemt graag initiatief en bent discreet over de gegevens die je verwerkt ;
 • Je hebt een goede kennis van MS-software zoals PowerPoint en Word.

Aanbod

 • Een aangename werkomgeving met de nodige vrijheid voor initiatief ;
 • Een contractuele betrekking van onbepaalde duur ;
 • Een team waarin de houding, de professionele bagage, de visie en de persoonlijke investeringen naar waarde geschat worden en waarbinnen je de mogelijkheid hebt om je te ontplooien ;
 • Mogelijkheid tot 3 dagen telewerk per week ;
 • Een aantrekkelijk salaris met bijkomende voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis reizen met de trein, 33 verlofdagen, …).

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?