KYC Analyst

Onze klant, actief in Corporate Banking, is op zoek naar een KYC Analyst om zijn internationale team te versterken. De KYC Analyst is verantwoordelijk voor het identificeren en beperken van financiële criminaliteit en sanctierisico's bij het aannemen van nieuwe klanten en het uitvoeren van periodieke due diligence op bestaande klanten. De functie houdt onder meer in dat de klantgegevens nauwkeurig worden geregistreerd, dat anti-omkopings- en corruptiecontroles worden uitgevoerd, dat KYC-gegevens worden bijgewerkt, dat FO-inzendingen worden geanalyseerd, dat wordt deelgenomen aan on-the-job training en dat wordt bijgedragen aan prestatieverbeteringen op de afdeling. De ideale kandidaat heeft een masterdiploma, uitstekende kennis van het Engels, analytisch denkvermogen, inzicht in de regelgeving inzake financiële criminaliteit en eerdere werkervaring bij een financiële instelling. Ook zijn sterke communicatie- en samenwerkingsvaardigheden vereist.

Beschrijving

 • Optreden als eerste verdedigingslinie in het model van de drie verdedigingslinies. De functie is bedoeld om de bank te beschermen door risico's op het gebied van financiële criminaliteit en sancties vast te stellen die verband houden met het aantrekken van nieuwe cliënten bij de bank en door periodiek due diligence-onderzoek te verrichten naar alle bestaande cliënten, waarbij een op risico gebaseerde aanpak wordt gehanteerd;
 • Ervoor zorgen dat de in zowel het EIC als het KYC-systeem geregistreerde cliëntinformatie consistent is en correct is ingevuld;
 • elke cliënt of activiteit van een cliënt die de Bank lijkt bloot te stellen aan sancties of risico's van financiële criminaliteit formeel rapporteren aan de tweede lijn van CPD voor advies/begeleiding en indien nodig een SAR indienen;
 • omkoping en corruptie bij derden te controleren overeenkomstig het beleid en de procedures van de Bank;
 • ervoor zorgen dat de KYC-gegevens actueel blijven door het verwerken van updates, Event Driven Reviews (EDR) en Intermediary Negative News screenings;
 • het analyseren van FO-aanvragen via EIC en ACCORD voor het aannemen van nieuwe cliënten of voor periodieke herzieningen, updates of wijzigingen van cliënten, waarbij de naleving van de CPD AML/CTF-normen, regelgevingsrichtlijnen en intern beleid wordt gewaarborgd.
Zo nodig tijdig doorverwijzen naar de relevante tweede lijn voor verder advies en begeleiding;
 • Indien nodig deelnemen aan de training van nieuw personeel in het team, ervoor zorgen dat zij een volledig begrip krijgen van de systemen die in het kader van hun functie worden gebruikt en van de te volgen beleidslijnen en procedures;
 • Meewerken aan het herstel van dossiers die volgens de Compliance Monitoring reviews extra werk vereisen en ervoor zorgen dat het herstel binnen de toegestane tijd volledig wordt uitgevoerd en dat problemen zo snel mogelijk worden gesignaleerd;
 • Indien nodig vergaderingen met de Front Office teams bijwonen, hulp en begeleiding bieden met betrekking tot KYC zaken en waar nodig voor korte periodes binnen de Front Office teams werken om RM's te assisteren bij het gebruik van de systemen of de voltooiing van hun taken binnen het Periodic Review proces;
 • Proactief bijdragen aan betere afdelingsprestaties, door zwakke punten/inefficiëntie in systemen, workflow en processen vast te stellen, verbeteringen voor te stellen en de efficiëntiewinst te kwantificeren, hetzij vanuit financieel oogpunt, hetzij vanuit het oogpunt van klantervaring/veiligheid;
 • Deelnemen aan alle lopende projecten, zoals aangegeven en vereist. Dit omvat het testen en implementeren van systeemontwikkeling.

Je profiel

 • Master's degree;
 • Uitstekende kennis van het Engels;
 • Analytisch denken en initiatief nemen;
 • goed inzicht in het regelgevingskader met betrekking tot financiële criminaliteit/sancties/AML en op de hoogte blijven van de veranderingen hierin;
 • Ervaring met het werken binnen een team in een financiële instelling strekt tot aanbeveling;
 • Extern erkende kwalificaties op het gebied van AML en Customer Due Diligence zijn wenselijk, maar geen vereiste;
 • De functie vereist uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden en het vermogen om complexe kwesties en wettelijke vereisten aan alle niveaus van de organisatie over te brengen;
 • Het vermogen om samen te werken in een team en anderen te ondersteunen om ervoor te zorgen dat de algemene doelstellingen van het team worden bereikt.

Aanbod

 • Aantrekkelijk salarispakket;
 • Bonus;
 • Telewerken.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?