Expert Beheerder VAPZ

Bent u een expert in het beheer van de producten VAPZ ? Aarzal niet om te solliciteren!

Beschrijving

 • U bent vooral een expert in het beheer van de producten VAPZ. Dankzij uw expertise en ervaring werkt u ook mee aan interne verbeteringsprojecten;
 • Het grootste deel van de tijd en in duo met uw collega, beheert u de administratie van de contracten in het product VAPZ / PLCI;
Dit, voor de drie contractfasen:
 • Bij de aansluiting: technische bijstand in de offertefase en de uitgifte van de contracten;
 • Beheer tijdens de levensperiode van het contract: beheer van het premie- incasso, beheer van de rekeningen alsook aanpassingen van contracten en geven van informatie aan aangeslotenen en aan de pensioenconsulenten.
 • Beheer van de overlijdens en pensioenen: u ontvangt de aanvragen tot uitkering van renten of kapitalen. Desgevallend voert u de communicatie naar de aangeslotenen of hun erfgenamen betreffende ontbrekende documenten of bijkomende gegevens. Na goedkeuring van de dossiers genereert u de betalingsopdrachten;
 • U staat in voor het opstellen, de controle, de uitvoering en de rapportering van de maandelijkse uitbetaling van de renten en kapitalen Pensioen en overlijden. U coördineert deze met de afdeling finance/accounting;
 • U staat in voor de controle op het beheer en de betalingen met betrekking tot de het product VAPZ en rapporteert hierover aan de Operations Manager, aan de CFO. Deze rapportering omvat onder meer het opstellen van statistieken en rapporten met betrekking tot portefeuille, het aantal aangeslotenen, het aantal contracten en de mutaties hierin;
 • U staat in voor de informatieverstrekking met betrekking tot het product VAPZ. U bent de centrale persoon voor vragen betreffende de inhoud van de algemene en bijzondere voorwaarden, de contracten, alsook de basisfiscaliteit in samenwerking met de juridische dienst;
 • U beantwoordt vragen van bestaande en toekomstige klanten maar voorziet ook in interne informatiesessies voor de medewerkers vooral in het kader van continue opleiding in geval van belangrijke veranderingen. Als beheerder voor de producten VAPZ bent u tevens verantwoordelijke voor het geven van adviezen inzake verbetering van de processen en stuurt u projecten betreffende de aanpassing van processen en procedures, in het bijzonder in het kader van de continue ICT ontwikkelingen.

Je profiel

 • U hebt +-10 jaar ervaring in het beheer van levensverzekeringen van de tweede pijler;
 • U hebt een uitstekende kennis van het Frans en het Nederlands. In beide talen staat u in contact met klanten en interne collega's;
 • Affinititeit met juridische luik tweede pijler zelfstandigen;
 • U kunt procesmatig denken en processen of processtappen verbeteren;
 • U bent een teamspeler en deelt de verantwoordelijkheid voor uw gebied met uw Duo-collega;
 • U bent open en transparant naar het team over status en problemen;
 • U kunt samenwerken met diverse andere diensten: IT, Legal, Sales, CC, Marketing, Finance;
 • U bent zich bewust van GDPR regels en een betrouwbaar persoon;
 • Kennis van Excel is noodzakelijk voor het bijhouden van betalingen, producten en interne reporting. Kennis van VBA is een troef.

Aanbod

Onze klant, een gespecialiseerde nicheverzekeraar die centraal gelegen is in Brussel, biedt u een vast contract aan. U ontvangt een aantrekkelijk salaris afhankelijk van uw anciënniteit in dit type functie. Bovendien geniet u van bijkomende voordelen: maaltijdcheques, groepsverzekering - hospitalisatie – ambulante kosten – 2 dagen thuiswerk. Een bedrijfswagen is bespreekbaar afhankelijk van uw ervaring.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?