Business Compliance Officer

Het primaire doel van deze functie is om onze klanten een praktische, professionele dienstverlening op het gebied van regelgeving te bieden. De rol omvat het waarborgen dat klanten voldoen aan de wettelijke en regelgevende vereisten door een projectgestuurde aanpak te bieden voor het opzetten en onderhouden van een eerstelijnsbeleid, procedures en een procesmatige verdediging.

Beschrijving

Rol en verantwoordelijkheden:
 • Assisteren van de relatiebeheerder bij het bijhouden van goede due diligences dossiers van cliënten;
 • Het bieden van ondersteuning en advies aan de toegewezen cliënten met betrekking tot hun first line of defense beleid en procedures.
 • Periodieke toetsing van het AML-beleid en de AML-procedures van de cliënten en, indien nodig, aanpassing aan wijzigingen in de regelgeving;
 • hun nalevingsprocessen en -beleid toetsen aan de toepasselijke AML/CTF-regelgeving;
 • Indien nodig, passende schriftelijke procedures handhaven om de naleving van de toepasselijke wetgeving, regelgeving en intern beleid te waarborgen, en toezien op de naleving van deze procedures;
 • Projectbeheer van vastgestelde problemen tot schaalbare, efficiënte en, waar mogelijk, gesystematiseerde oplossingen. (Opmerking: met projectbeheer wordt bedoeld dat u betrokken bent bij het werken aan en het volgen van de oplossing, niet het delegeren van taken aan anderen).
 • Verantwoordelijk zijn voor het doorlichten van de database van cliënten en de cliëntenraad hierover rapporteren;
 • Toezicht houden op hun regelgeving en het bestuur dienovereenkomstig informeren;
 • De verzamelde KPI's beoordelen en een degelijk verslag opstellen dat aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd. De frequentie van de rapportage wordt overeengekomen door de Raad van Bestuur, maar moet minimaal jaarlijks zijn;
 • De jaarlijkse due diligence op de bedrijfsadministrateur(s) uitvoeren en een verslag opstellen met gedetailleerde opmerkingen en aanbevelingen;
 • Toezicht houden op de jaarlijkse interne en externe audit voor AML / CFT regelgevingskwesties;
 • Zorgen voor doeltreffende opleidings- en bijscholingsplannen voor hun personeelsleden inzake naleving en AML/CFT-aangelegenheden, en helpen bij de introductie van nieuwe werknemers en de voortdurende ontwikkeling van het personeel;
 • te allen tijde beschikbaar blijven voor vergaderingen met en het doorgeven van informatie aan de Luxemburgse AML/CTFT-autoriteiten.

Je profiel

Vereiste ervaring en vaardigheden:
 • Minimaal 5 jaar relevante ervaring met de in Luxemburg geldende AML/CFT-regelgeving;
 • Erkend diploma of andere relevante kwalificatie op het gebied van financiële diensten verdient de voorkeur;
 • een opleiding op minimaal universitair niveau in rechten of financiële diensten;
 • Reeds aangestelde RC-functie is een sterk voordeel;
 • Vloeiend Engels, Frans en/of Duits spreken is een voordeel;
 • In staat zijn om het werk logisch en efficiënt te structureren in een omgeving met hoge druk;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Proactief, goed georganiseerd, oplossingsgericht met een bewezen analytisch en probleemoplossend vermogen.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?