Transaction Manager

Onze cliënt is op zoek naar een Transaction Manager in Luxemburg voor de planning en coördinatie van Europese vastgoedtransacties.

Beschrijving

 • Coördinatie van en inbreng in Luxemburg bij de tijdige en efficiënte uitvoering van vastgoedverkopen, -overnames en andere corporate actions. Bijvoorbeeld financiering/herfinanciering met betrekking tot de fondsen.
 • Het opstellen van een stappenplan voor elke transactie, waarin alle aspecten van de transactie die binnen de Luxemburgse reikwijdte vallen worden behandeld, zoals hieronder uiteengezet, en dat nauwgezet wordt beheerd en gecontroleerd tot aan de voltooiing.
 • Beheer van het governanceproces rond transacties volgens de vastgestelde procedures voor goedkeuring door de raad van bestuur van Luxemburg en SPV's, bijvoorbeeld het bijeenroepen van vergaderingen van de raad van bestuur en het financieel comité.
 • De voorbereiding en goedkeuring van alle interne financiële documentatie met betrekking tot transacties coördineren.
 • ervoor zorgen dat alle transactiegerelateerde documentatie van externe adviseurs op de juiste wijze wordt gearchiveerd en tijdig aan de depositaris en de accountants van het fonds wordt verstrekt.
 • ervoor zorgen dat alle door de abi-beheerder bijgehouden gegevens over dochterondernemingen (structuurschema's, bedrijfskalenders, nalevingsspreadsheets en bedrijfsinformatiebladen, voor zover nodig voor controledoeleinden) worden bijgehouden en voortdurend worden bijgewerkt naarmate de transacties zich ontwikkelen.
 • ondersteuning van de oprichting van dochterondernemingen in Luxemburg en elders, bijbehorende notariële bijeenkomsten, due diligence-verzoeken, opening van bankrekeningen, volmachten, AML/KYC-verzoeken enz.
 • De beoordeling, uitvoering, notarisering en legalisatie beheren van documenten die nodig zijn om transacties te ondersteunen.
 • Het coördineren van afrondingsregelingen met Lux en lokale directeuren, het transactiemanagementteam en lokale adviseurs.
 • Opstellen van een operations memorandum waarin de verschillende elementen van het operationele model voor het actief en de holdingstructuur worden samengevat.
 • Afsluiting van de transactieprojecten en overdracht aan het CoSec-team.
 • De duurzaamheidsvisie van het bedrijf begrijpen en de duurzaamheidsstrategie toepassen zoals die past bij uw rol.
 • U begrijpt de veiligheids- en gezondheidsverantwoordelijkheden die bij uw functie horen en zorgt ervoor dat deze worden uitgevoerd in overeenstemming met het relevante bedrijfsbeleid, de procedures en richtlijnen.
 • Samenwerken met collega's en persoonlijke verantwoordelijkheid nemen om de controles waarvoor u verantwoordelijk bent in stand te houden en te verbeteren ter ondersteuning van de verbetering van de algemene controleomgeving, de resultaten voor de klanten en een vermindering van de operationele risico's.

Je profiel

 • 4+ jaar ervaring met het beheer van vastgoedfondsen en -entiteiten, waarvan 2-3 jaar met de uitvoering en planning van transacties.
 • Uitstekend geschreven en gesproken Engels.
 • Goede communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden, met ervaring in projectbeheer, flexibel, doelgericht, proactief, in staat om projecten aan te sturen en effectief te communiceren met het senior management.
 • Sterke organisatorische en administratieve vaardigheden met een zelfverzekerde 'can-do'-houding, veel aandacht voor details, het vermogen om meerdere taken te verrichten en prioriteiten te stellen om deadlines te halen en onder druk te werken.
 • Het vermogen om in een klein team te werken en een "hands on"-aanpak te hebben.
 • Voor people managers: verantwoordelijk voor het managen en motiveren van anderen om de kwaliteit van de levering aan belanghebbenden en klanten te waarborgen.
 • Voor technische specialisten: verantwoordelijk voor het leveren van deskundig advies of dienstverlening, met gebruikmaking van specialistische kennis en vakinhoudelijke expertise.
 • Oordeelt over de resultaten, evalueert een reeks mogelijke oplossingen en houdt rekening met de gevolgen voor de klanten, de kosten en de risico's.
 • Beheert conflicten die van invloed kunnen zijn op de levering
 • Daagt naar boven toe uit gezien zijn kennis van de levering en zijn bewustzijn van complexe systemen en het bredere plaatje.
 • Identificeert en anticipeert op de noodzaak van veranderingen om de kwaliteit en efficiëntie van de output voortdurend te verbeteren
 • Beheert middelen en risico's met behulp van deskundig oordeel, kennis en ervaring

Aanbod

Onze klant streeft ernaar een omgeving te creëren waarin je uitzonderlijk kunt zijn in alles wat je doet. Om hen te helpen dit te realiseren, beloven ze om:
 • Je grenzen uitdagen door een stimulerende werkomgeving te creëren en je kansen te bieden om betrokken te zijn bij zinvol en uitdagend werk
 • Je aspiraties te ondersteunen met een inzet voor leren en ontwikkelen die je helpt te bereiken en je ervaring op te bouwen met mensen die willen dat je slaagt
 • Waardeer uw inbreng waarbij leiders en managers u betrekken bij belangrijke beslissingen, naar uw gedachten luisteren en de belangrijke bijdrage die u levert erkennen
 • Balance Your Life via een work life partnership dat zich richt op het maken van een inclusieve, diverse en vriendelijke werkplek en de flexibiliteit en ondersteuning biedt die iedereen in staat stelt het beste uit zichzelf te halen.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?