Corporate Paralegal

Onze klant, actif in de bouwsector is op zoek naar een Corporate Paralegal. De Corporate Paralegal staat in voor de ondersteuning van de Corporate Legal Counsel & Company Secretary bij het juridisch-administratief in orde brengen van de vennootschappen van de Groep.
Je staat in voor het actief en autonoom beheer van alle Belgische dochterondernemingen en volgt passief de Corporate Housekeeping op van de buitenlandse dochterondernemingen. Je verstrekt juridisch advies inzake vennootschaps- en financieel recht met betrekking tot onze klant en haar dochterondernemingen. Je bent alert voor bepaalde belangrijke kwesties en bereidt de invoering van nieuwe bestuursregels binnen de Groep voor. Je volgt proactief de evolutie op het gebied van corporate governance op.

Beschrijving

 • Verwerking van paralegal- en administratieve taken, zoals:
• Enerzijds de Corporate Housekeeping van de dochterondernemingen van de Groep in België, met inbegrip van de voorbereiding en de opvolging van herstructureringen (vereffeningen, fusies, overdrachten, enz.) en anderzijds de deelname aan de Corporate Housekeeping van onze klant (voorbereiding van de documenten vereist voor de algemene vergaderingen, beheersverslag, remuneratieverslag, agenda, bijeenroeping van de aandeelhouders, opmaak van de notulen en de aanwezigheidslijst, enz.)
• Verifiëren van bedrijfsdocumenten wanneer deze afkomstig zijn van externe partners/buitenlandse dochterondernemingen.
• Bijhouden van de aandeelhoudersregisters (zowel van onze klant als van zijn dochterondernemingen).
• Contacten met de Commissaris in het kader van de jaarlijkse controle.
• Contacten met notarissen in het kader van BAVA's en statutenwijzigingen.
 • Vervulling van verschillende soorten juridische formaliteiten (register van rechtspersonen, publicatievereisten, UBO-vereisten).
 • Samenwerking bij wettelijk toezicht :
• Behandeling van diverse juridische kwesties met betrekking tot vennootschaps en financieel recht (met inbegrip van richtlijnen/verordeningen uitgevaardigd door de FSMA).
• Nazicht van de verschillende juridische aspecten zodat het jaarverslag van onze klant in overeenstemt met haar Corporate Governance Charter en de toepasselijke wetgeving.
 • Assistentie bij het opstellen van persberichten en het beantwoorden van vragen van aandeelhouders.
 • De Corporate Paralegal rapporteert aan de Corporate Legal Counsel & Company Secretary

Je profiel

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma in de rechten of een gelijkwaardig diploma door ervaring.
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie binnen een grote onderneming.
 • Je spreekt vloeiend Frans of Nederlands en je hebt een zeer goede kennis van de andere landstaal (gesproken en geschreven), met een goede beheersing van het Engels.
 • Je hebt een goede kennis van Office Tools en je bent goed thuis in de technologie.
 • Je hebt een analytische geest en een uitzonderlijk oog voor detail en nauwkeurigheid.
 • Je bent punctueel en in staat om prioriteiten te stellen.
 • Je bent in staat de complexe zaken te beheren en werkprocessen te optimaliseren.
 • Je hebt een administratief en organisatorisch talent.
 • Je bent in staat zelfstandig te werken en proactief betrouwbare ondersteuning te bieden bij de aan jou toegewezen projecten.
 • Je beschikt over uitstekende interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
 • Je bent een kritische denker, een probleemoplosser en besluitvaardig.
 • Je bent een teamplayer en betrouwbaar.
 • Je hebt een sterk gevoel voor ethiek en verantwoordelijkheid.

Aanbod

Onze klant biedt een uitdagende en gevarieerde functie en een concurrerend salaris.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?