Schadebeheerder

Beheer en dagelijkse opvolging van de schadedossiers, rekening houdende met de geldende procedures in de verzekeringsonderneming, met het oog op een snelle vergoeding van de verzekerden/derden en opbouw van adequate technische reserves met respect voor kwaliteit, dienstverlening en de termijnen.Bij...

Beschrijving

 • Beheer en dagelijkse opvolging van de schadedossiers, rekening houdende met de geldende procedures in de verzekeringsonderneming, met het oog op een snelle vergoeding van de verzekerden/derden en opbouw van adequate technische reserves met respect voor kwaliteit, dienstverlening en de termijnen.
 • Bij aangifte van een schadedossier, de gegevens m.b.t. dekking, de mogelijke betrokkenheid van de verzekerde en de omstandigheden van het schadegeval natrekken. De schadegevalaangifte analyseren, het dossier al dan niet aanvaarden, in voorkomend geval een expert aanduiden ten einde het dossier te beheren rekening houdende met de polisvoorwaarden en om de nodige reserves te voorzien cfr de geldende regels.
 • Het voorbereiden van de uit te keren schadevergoedingen aan de betrokken partij(en) i.f.v. de algemene en bijzondere voorwaarden, het vonnis, de overeenkomsten, de inspectierapporten en de instructies door het management m.b.t. termijnen ten einde een kwalitatieve service aan de betrokken partijen te bieden.
 • Voorbereiden van de vergoedingen aan de betrokken partij(en), met het oog op een snelle en efficiënte afsluiting van de dossiers, evenals het voorbereiden van de betalingen van de erelonen aan externe partijen volgens de geldende afspraken en akkoorden met de maatschappij en dit binnen de geldende reglementeringen (fiscaal, sociaal,…) .
 • De opvolging van het schadedossier verzekeren, rekening houdende met de termijnen bepaald door het management, de wetgeving en de overeenkomsten.
 • De communicatie tussen alle partijen coördineren (intern en extern) met het oog op een vlotte informatie-uitwisseling m.b.t. een bepaald schadedossier.

Je profiel

 • U heeft een bachelor rechtspraktijk, master in de rechten of bachelor bedrijfsmanagement financie-en verzekeringswezen;
 • U heeft een uitstekende kennis van het Nederlands en/of het Frans in combinatie met een goede kennis van de andere landstaal;
 • U heeft reeds een eerste ervaring achter de rug;
 • U heeft kennis van de verzekeringsproducten in de bouw.

Aanbod

 • Een motiverende en creatieve werkomgeving op mensenschaal, in een aangename sfeer binnen een ploeg met jonge en dynamische collega’s ;
 • Reële loopbaanperspectieven in een groeiende maatschappij waar persoonlijke ontwikkeling en initiatief thuishoren ;
 • Voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur. met aantrekkelijke vergoeding volgens uw competenties en aangevuld met extralegale voordelen ;
 • Opleidingen op maat en bijkomende opleidingen mits akkoord van de Directie.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?