Credit Collector

Ons doel is onze klanten te begeleiden in hun engagementen ten opzichte van de bank om zo een evenwicht te behouden tussen onze gecollecteerde bedragen en de nodige provisies. Deze begeleiding gebeurt op professionele en gestructureerde wijze en is gelinkt aan de behandelingsfase in de collection cyclus. Er wordt van ons verwacht op een respectvolle manier in teamverband te werken aangezien elk dossier een logisch behandelingstraject volgt en wij mekaar hierin aflossen teneinde een optimale begeleiding te verzekeren naar een situatie zonder achterstand voor de relatie.

Beschrijving

Missie van de afdeling:
Binnen het departement Kredieten maakt u deel uit van de dienst Invorderingen, die als voornaamste doel heeft:
 • het opvolgen en het beheer van dossiers die een achterstand vertonen, het invorderen van dossiers zowel voor als na betwiste zaken, het beheer van risicodossiers en diegene die zich in een juridische fase of collectieve schuldenregeling bevinden.
 • Het team “Collection Front-end” groepeert al de activiteiten die moeten vermijden dat dossiers overgaan naar de betwiste zaken, met als doel:
 • de klanten begeleiden ( herinneren aan zijn verplichtingen en aan de gevolgen van betalingsachterstand ),
 • de klanten op de hoogte te brengen van betalingsmogelijkheden zoals domiciliëringen, permanente opdrachten, annuleringen van kredietlijnen, ...
 • de klanten motiveren om de achterstand in te lopen door middel van betalingsbeloften.
Gezien deze functie zich in eerste lijn bevindt om de tijdige terugbetalingen te garanderen in onze portefeuille korte termijn kredieten, kaarten en kredietlimieten, is deze functie van kapitaal belang in het beheer van de risico’s van de bank.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
De hoofdtaak van de Beheerder Voorgeschillen Medium Risk bestaat uit het contacteren per telefoon (en andere aangepaste media) van de klanten die een betalingsachterstand hebben (tot wel 3 maandtermijnen) teneinde ze te motiveren om hun achterstand in te gaken door middel van het bekomen van een betalingsbelofte die we invoeren in ons beheersysteem.
De telefonische contacten hebben ook tot doel :
 • de laattijdige maandtermijnen in herinnering te brengen,
 • oplossingen voorstellen om een recidive te vermijden en een goede relatie te behouden (bijv.: domiciliëring, permanente opdrachten, enz…)
 • informatie te verzamelen die ons toestaan de situatie van de klant beter te begrijpen,
 • de nodige uitleg te geven bij de werking van de verschillende producten (lopende rekening, kredietkaart, persoonlijke lening, …)
 • de gevolgen van niet-betaling uitleggen en vermijden dat de klant naar de geschildienst evolueert.

Je profiel

Vaardigheden:
 • Tweetalig (NL & FR)
 • Klantgericht
 • Mondeling vaardig
 • Proactief
 • Resultaatgericht
Gewenste ervaring:
Een gelijkaardige ervaring in debiteurenbeheer of een call center is een vereiste.

Aanbod

Onze klant is actief in de banksector.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?