Juridisch Adviseur Witwas

Als juridisch adviseur ben je verantwoordelijk voor het op een economisch verantwoorde en business georiënteerde manier beheren van het juridisch risico de verschillende metiers van onze klant, actief in de banksector. Concreet houdt dit onder meer in dat je in overleg en in partnership met de...

Beschrijving

Als juridisch adviseur ben je verantwoordelijk voor het op een economisch verantwoorde en business georiënteerde manier beheren van het juridisch risico de verschillende metiers van onze klant, actief in de banksector.
Concreet houdt dit onder meer in dat je in overleg en in partnership met de medewerkers van de juridische diensten bijdraagt tot:
 • Adviesverlening aan onder meer het Compliance en Audit departement met betrekking tot dossiers waarin de aansprakelijkheden van onze klant eventueel aan de orde zijn; dit uit zich onder meer in; het opstellen van argumentatie met betrekking tot “anti-witwasdossiers” waarbij aan onze klant vragen worden gesteld door de bevoegde autoriteiten, het evalueren van eventuele inbreuken door de bank, zijn aangestelden of medewerkers ;
 • Beheer van klachten en geschillen van allerlei aard (beleggen, betaalverkeer, kredieten,...) waarbij de aansprakelijkheid van onze klant wordt geclaimd. Dit met het oog op het vermijden van procedures en/of de goede opvolging van eventuele procedures ;
 • Adviesverlening aan alle departementen met de focus op het vermijden van juridische riscio’s, onder meer inzake marktpraktijken (o.a. discriminatie,…) en in concrete dossiers het onderhouden van contacten met toezichthouders zoals FOD Economie, FOD Financiën, Unia, Myria, FSMA,… ;
 • Opstellen en afleggen van verklaringen aan gerechtelijke autoriteiten en toezichthouders in concrete dossiers.

Je profiel

 • Je bezit een master/licentie in de rechten ;
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk zeer goed uitdrukken in het Frans, Nederlands en Engels ;
 • Je kunt duidelijk communiceren en je bent in staat je standpunt te verdedigen tijdens vergaderingen/comités ;
 • Je bent kritisch en analytisch ingesteld ;
 • Je geeft blijk van klantgerichtheid, flexibiliteit en je bent pragmatisch; maar je formuleert steeds duidelijk de juridische risico’s ;
 • Je bent intellectueel nieuwsgierig, leergierig en bereid uitdagingen aan te nemen ;
 • Je kunt zelfstandig werken en je houdt tevens van een doorgedreven samenwerking met collega’s.

Aanbod

Een aantrekkelijke salaris pakket met extra legale voordelen.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?