Anti Financial Crime Advisor

Control Testing & Assurance (CT&A) omvat aspecten van Compliance Testing (CT) en AFC Testing & Quality Assurance (AFCT & QA). Compliance Testing verschaft zekerheid over de opzet en de operationele effectiviteit van de controleomgeving van het bedrijf en/of de naleving van de toepasselijke regelgeving en het beleid van de Bank. De CT&A Officer ontwikkelt en voert een jaarlijks testplan uit, dat bestaat uit verplichte en risicogebaseerde tests, en dat betrekking heeft op alle soorten Compliance risico's in alle bedrijfsonderdelen in België. Bijkomende controles kunnen op een ad-hoc basis worden uitgevoerd. Indien nodig kan CT&A België ook andere CT&A locaties ondersteunen met hun testen.

In aanvulling op het bovenstaande kan de CT&A Officer betrokken zijn bij AFC Testing & QA:
 • AFCT is een kernonderdeel van het AFC-programma dat wordt geformuleerd en geleid door het Global Head of AFC. Zij verschaft de raad van bestuur, het hoofd van AFC en de belangrijkste belanghebbenden zekerheid over de opzet en/of de doeltreffendheid van het controlekader voor het beheer van de risico's van financiële criminaliteit van de bank door op risico gebaseerde tests uit te voeren.
 • Het risicogeoriënteerde, op steekproeven gebaseerde AFC-QA-programma beoordeelt of de processen voor het beheer van de risico's van financiële criminaliteit in de eerste en tweede verdedigingslinie (LoD) doeltreffend werken. Het QA-programma in het land is in de eerste plaats gericht op de vereisten inzake "ken-uw-klant" (KYC).

Beschrijving

 • Ondersteun de creatie van het jaarlijkse testplan voor België dat de juiste Compliance en AFC risico's dekt en in lijn is met de globale methodologie.
 • Uitvoeren van testactiviteiten in het land om te voldoen aan de verplichte en risicogebaseerde vereisten voor testen, volgens de overeengekomen deadlines en de normen die zijn gedefinieerd in het wereldwijde testkader.
 • Communiceren van testresultaten met behulp van rapporten van hoge kwaliteit.
 • Proactief samenwerken met de business om issues en verbeteracties uit de testactiviteiten overeen te komen. Volgen van issues en acties tot aan de afronding.
 • Het relevante tracking systeem tijdig en accuraat updaten met informatie over de reviews, tests, checks en hun voortgang.
 • Voortdurende verbetering van het testprogramma ondersteunen door verbeteringen te identificeren en door te voeren, en er tegelijkertijd voor zorgen dat het programma in lijn blijft met het algemene kader.
 • kwalitatief hoogstaande managementinformatie (MI) over de toetsingen, tests, controles en de vastgestelde bevindingen produceren om read-across (bv. met andere landen of divisies) mogelijk te maken en een voortdurende verbetering van controles en processen mogelijk te maken
 • Opzetten en onderhouden van effectieve communicatiekanalen en werkrelaties met de relevante stakeholders in de business en andere controlefuncties (bijv. DCO, BCU, NFRM, Internal Audit, COO, Risk, etc.) en met het lokale Compliance & AFC landhoofd om een gecoördineerde aanpak en effectieve oplossing van issues te waarborgen.
 • Ondersteuning van het centrale KYC QA team voor EMEA en het uitvoeren van AFC QA assessments voor KYC dossiers in overeenstemming met de wereldwijde methodologie en kwaliteitsnormen. Dit houdt in:
 • Beoordelen van de volledigheid en nauwkeurigheid van KYC-gerelateerde dossiers met behulp van professioneel oordeel, onafhankelijk onderzoek en de beoordeling van de ondersteunende documentatie.
 • Beoordelen of de verhaallijnen alle risicofactoren behandelen, voldoen aan de interne beleidslijnen en procedures, de normen van de toezichthouders en volledig kunnen worden begrepen door derden (d.w.z. interne/externe audit, toezichthouders).
 • Documenteren van de workflow status, het uitgevoerde werk en de resultaten van de AFC QA beoordeling.
 • Contact onderhouden met Senior Stakeholders van Business, Business Line Compliance en AFC en AFC Policy teams op lokaal/regionaal/globaal niveau om de feitelijke juistheid van AFC QA resultaten te bespreken en te valideren.
 • AFC QA-bevindingen en verbeterpunten presenteren aan relevante stakeholders. Het beheer van de bevindingen bijhouden en zorgen voor een passende rapportering en escalatie van problemen.
 • Uitvoeren van de AFC QA activiteiten binnen de geldende commitments en SLA's.

Je profiel

 • Relevante beroepskwalificatie, bv. Certified Compliance Officer.
 • Ervaring met het beoordelen en/of testen van de opzet en operationele effectiviteit van compliance- en AFC-raamwerken, met inbegrip van onderzoeksactiviteiten (bv. vanuit eerdere functies in Compliance, AFC, Audit, Risk, etc.).
 • goed inzicht in compliance- en financiële-criminaliteitsrisico's en interne controles binnen de financiële-dienstensector
 • Goede kennis van de zakelijke omgeving en producten van banken/financiële markten.
 • Uitstekende kennis van de regels en voorschriften van de financiële markten in Europa en België.
 • Uitstekende analytische vaardigheden met een sterk oog voor detail.
 • Uitstekende schrijfvaardigheid, met inbegrip van het vermogen om complexe kwesties duidelijk en beknopt te beschrijven op een manier die voor anderen gemakkelijk te begrijpen is.
 • Sterke communicatie- en onderhandelingsvaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, met een vermogen om effectief te communiceren over alle drie de verdedigingslinies. Het vermogen om meerdere belanghebbenden op één lijn te brengen met een gemeenschappelijk doel.
 • Ervaring met het opbouwen en beheren van relaties met senior stakeholders en het vermogen om senior stakeholders en collega's te beïnvloeden.
 • Goede vaardigheden met Excel, Word en Powerpoint.
 • Taalvaardigheden: vloeiend in Engels, Nederlands en Frans.
 • Gestructureerde en georganiseerde aanpak, met een hoge mate van toewijding en aandacht voor detail, en het vermogen om een hoge kwaliteit en consistentie in de geproduceerde producten te waarborgen.
 • Resultaatgericht en in staat om zelfstandig en accuraat te werken in een snelle omgeving binnen strakke deadlines en met beperkte supervisie prioriteiten te stellen in de werklast.
 • Proactief - zoekt naar de juiste oplossingen en opties voor problemen binnen en buiten zijn/haar specifieke taakgebied, zonder dat dit wordt gevraagd en binnen een passend matrixmanagementkader.
 • Assertief en innemend, en in staat om snel effectieve werkrelaties op te bouwen en te onderhouden.
 • Positief ingesteld, bereid tot samenwerking en flexibel, en in staat om succesvol te opereren in een voortdurend veranderende omgeving.

Aanbod

Onze klant, actief in private banking, biedt een dynamische omgeving en een zeer aantrekkelijk salarispakket!

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?