Valuation Officer

De persoon zal rapporteren aan de dirigent die verantwoordelijk is voor de waardering:Verrichten van driemaandelijkse of maandelijkse waarderingsbeoordelingenOndersteuning en sturing van het beheer van het maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse proces voor de waardering van beleggingen...

Beschrijving

De persoon zal rapporteren aan de dirigent die verantwoordelijk is voor de waardering:
 • Verrichten van driemaandelijkse of maandelijkse waarderingsbeoordelingen
 • Ondersteuning en sturing van het beheer van het maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse proces voor de waardering van beleggingen
 • Deelnemend lid van het Waarderingscomité
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van bestaande monitoring-, waarderings- en rapportagetools en -processen
 • Zorgen voor processen die in overeenstemming zijn met de AIFMD en best practices in de markt
 • Contacten onderhouden en coördineren met dienstverleners en portefeuillebeheerders
 • Contact onderhouden met de Conducting Officers en bijdragen aan regelmatige rapporten, documentatie bijhouden,
 • Opstellen van duidelijke en passende rapportage voor governancecomités en raden van bestuur
 • Coördineren van het Luxemburgse prijsbepalingscomité

Je profiel

 • Vlotte kennis van het Engels (mondeling en schriftelijk)
 • Een gemiddelde of gevorderde kennis van het Frans is eveneens wenselijk
 • eerdere ervaring in de financiële dienstverlening, met name bij een vermogensbeheerder, fondsdienstverlener of BAB
 • vertrouwdheid met de structuren en waarderingsprocedures van Luxemburgse schuldfondsen
 • Sterke interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • oog voor detail en het vermogen om met strakke deadlines te werken
 • Sterke teamspeler en zelfmotivatie
 • het vermogen om doeltreffend onder druk en binnen strikte termijnen te werken
 • in staat zijn een gezond beoordelingsvermogen te ontwikkelen en goede beslissingen te nemen bij risicobeheer
 • goede organisatorische vaardigheden

Aanbod

TBD - internationaal klimaat in Luxemburg - banksector

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?