Credit Analyst

 • De rol van frontoffice kredietanalist bestaat erin de activa van de bank te beheren binnen haar eigen kader voor risicobeheer, in overeenstemming met alle externe regelgeving, en de bank te helpen beschermen tegen verliezen als gevolg van het in gebreke blijven van klanten;
 • De front office credit analist is de eerste verdedigingslinie voor het kredietrisicobeheer van een portefeuille van nieuwe en bestaande zakelijke klanten, in lijn met het beleid en de procedures van de bank;
 • Het verlenen van uitgebreide krediet en gerelateerde ondersteuning aan marketing activiteiten van CBDE1;
 • Het voorbereiden van kredietaanvragen voor het herzien van bestaande kredietfaciliteiten, het opzetten van nieuwe kredietfaciliteiten en het monitoren van de financiën van klanten;
 • Om zorg te dragen voor de hele krediet team operatie;
 • Zorgen voor tijdige indiening van KYC review.

Beschrijving

Verantwoordelijkheden en verantwoordelijkheden
 • De belangrijkste rol van de front office credit analist is het handhaven van de eerste lijn van verdediging, zodat het risico van de bank en haar activa altijd worden beheerd in lijn met de procedures;
 • De belangrijkste producten zijn bilaterale leningen (inclusief fusies en overnames), derivaten (swaps, FX), handelsdiensten en garanties;
 • De Front Office Kredietanalist assisteert de Marketing Officers bij nieuwe en bestaande transacties, inclusief het structureren, het uitvoeren van kredietanalyses en het beoordelen van documentatie;
 • De Front Office Kredietanalist bereidt kredietaanvragen voor die worden voorgelegd aan de afdeling Credit, inclusief een gedetailleerde kwalitatieve en quotatieve analyse van het kredietrisico van een debiteur, inclusief toekomstverwachtingen, en transactie-analyse;
 • De front office krediet analist is verantwoordelijk voor het continu monitoren van een toegewezen portefeuille van zakelijke krediet klanten, het tijdig nemen van maatregelen indien er sprake is van verslechtering van het bankrisico, inclusief het werken aan Special Credits.
 • Zorgdragen voor krediet gerelateerde zaken voor klanten
 • Zorgdragen voor een effectieve en efficiënte werking van het kredietteam
 • Zorgdragen voor KYC reviews.
Krediet kwaliteit
 • Voorbereiding van goede kwaliteit en beknopte kredietaanvragen inclusief financiële analyse, projecties, industrie & peer analyse om de juiste debiteur en faciliteit rang aan te bevelen;
 • Review van lening/ISDA voorwaarden om ervoor te zorgen dat het bankrisico zoveel mogelijk wordt beperkt;
 • Ondersteunen van de andere teamleden om de waarde van de bank te handhaven: Customer First & Speed, indien nodig;
 • Communiceren met klanten rechtstreeks, Main Lending Office van moedermaatschappijen van CBD1 klanten, OAD, CPD, Legal, Audit Dept, RMD, en andere gerelateerde afdelingen ;
 • Het onderhouden van een goede stakeholder betrokkenheid met de belangrijkste partners in de organisatie, met name Marketing Officers & Credit Department om het soepele verloop van het krediet goedkeuringsproces te vergemakkelijken.
Krediet en KYC Processen
 • Het tijdig beoordelen van een toegewezen portefeuille in overeenstemming met alle interne beleidslijnen en procedures om ervoor te zorgen dat de bank altijd in overeenstemming is met de wettelijke vereisten;
 • Onderhouden van de banks interne grading systemen om de naleving van alle procedures te waarborgen;
 • Uitvoeren van KYC (onderzoek, review, compilatie voor nieuwe/bestaande klanten).

Je profiel

 • opleiding op universitair niveau en/of voorbereiding op een relevante beroepskwalificatie (bv. ACCA, CFA, MCT);
 • Een goed niveau van ervaring als corporate credit analist;
 • goede productkennis van gesyndiceerde leningen, bilaterale leningen, garanties, derivaten, handelsfinanciering en leasing
 • goede technische kennis van de belangrijkste producten van SMBC, met inbegrip van een grondig begrip van standaardkredietdocumentatie, waaronder LMA, ISDA enz;
 • Sterke analytische en cijfermatige vaardigheden, waaronder financiële prognoses, om zakelijke en financiële risico's te kunnen identificeren en beperken;
 • Sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden om het krediet beknopt te kunnen verwoorden, zowel schriftelijk als face-to-face;
 • grondige kennis van Excel (financiële modellering) en Word;
 • Sterke interpersoonlijke vaardigheden in de omgang met de belangrijkste stakeholders op alle niveaus;
 • een goede teamspeler zijn en bereid zijn om op korte termijn in Credit & Planning teams te werken;
 • Goede beheersing van het Engels.

Aanbod

Onze cliënt is actief in de corporate banking en hij biedt u een vast contract aan.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?