Business Analyst Operations

Doel van de functie: link tussen business en ICT bij de uitwerking van verbetertrajecten – projectcoördinatie tussen de verschillende diensten van Operations Link tussen business en ICTonderzoekt en beoordeelt wederkerende en/of structurele ICT-problemen binnen de businesslegt linken met andere...

Beschrijving

Doel van de functie: link tussen business en ICT bij de uitwerking van verbetertrajecten – projectcoördinatie tussen de verschillende diensten van Operations

Link tussen business en ICT
 • onderzoekt en beoordeelt wederkerende en/of structurele ICT-problemen binnen de business
 • legt linken met andere businessvragen, groepeert eventueel vragen en schat de impact in van wijzigingen op het geheel van de systemen, zoekt naar efficiënte/globale
oplossingen, pleegt daartoe overleg met supervisors en managers en formuleert voorstellen t.a.v het ICT –departement
 • Hij/zij kan bovendien deel uitmaken van de Change Advisory Board
Kwaliteitsbewaking en verbetertrajecten
 • onderzoekt bestaande werkwijzen in samenspraak met de diensten en werkt verbetertrajecten uit
 • volgt de nieuwe ontwikkelingen en de implementatie op
Projectcoördinatie
 • coördineert binnen Operations alle lopende projecten en rapporteert op systematische wijze de vooruitgang aan de Manager Customer Journeys/Safe Business en de Manager Operations
Beheer archiveringsysteem
 • is functioneel eigenaar van het archiveringsysteem Hyarchis
Procedurenota’s
 • doet de opvolging van de aan te passen procedurenota’s
 • schrijft zelf procedurenota’s in samenspraak met supervisors en managers
Fraude / Risk
dient bij de uitvoering van de activiteiten specifiek oog te hebben voor de risico’s verbonden aan de processen.

Je profiel

 • Opleiding: master of bachelor;
 • Ervaring binnen het vakgebied (of aanverwante vakgebieden) en ervaring in project management;
 • Kennis processen eigen afdeling : begrijpen en kunnen toepassen van de interne processen van de eigen afdeling, gezien vanuit en in relatie tot de eigen job;
 • Conceptuele effectiviteit: op grond van een goede oriëntatie en realistische interpretatie juiste en nieuwe ideeën, werkwijzen introduceren en/of commerciële mogelijkheden initiëren. Deze ook kunnen vertalen naar effectieve acties;
 • Klantgericht werken : continu werken vanuit de doelen en belangen van de klant(en), echter niet zonder rekening te houden met de eigen doelen en belangen;
 • Zich hiervoor oprecht inleven in de klantwaarden en de specifieke (markt)situatie van de klant;
 • Samenwerken : leveren van een effectieve bijdrage aan een groep; nemen van de verantwoordelijkheid als teamlid;
 • Samenwerken zowel met collega’s als met klanten;
 • Plannen en organiseren : zodanig ordenen en structureren van informatie, dat effectieve actie mogelijk is / wordt;
 • Change management : op effectieve en efficiënte wijze doorvoeren van noodzakelijke veranderingen in de organisatie met een evenwichtige focus op geld, klanten, relaties, markt, product en medewerkers;
 • Tweede landstaal: het beheersen van de tweede landstaal in woord en geschrift. Inclusief de Engelse taal.

Aanbod

Onze klant, actief in de banksector, biedt u een vast contract.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?