Senior AML Officer

Binnen de afdeling Compliance en de afdeling Anti-witwaspraktijken :Onafhankelijke analyse van vermoedelijke gevallen van witwassen en financiering van terrorisme, die complex kunnen zijn, overeenkomstig de wettelijke voorschriften;Zich specialiseren en optreden als referentiepunt op bepaalde...

Beschrijving

Binnen de afdeling Compliance en de afdeling Anti-witwaspraktijken :
  • Onafhankelijke analyse van vermoedelijke gevallen van witwassen en financiering van terrorisme, die complex kunnen zijn, overeenkomstig de wettelijke voorschriften;
  • Zich specialiseren en optreden als referentiepunt op bepaalde gevoelige gebieden in verband met de bestrijding van het witwassen van geld, optreden als contactpersoon voor bepaalde doelgroepen, teneinde mee te werken aan de beheersing van het risico op dit gebied.
Belangrijkste verantwoordelijkheden :
  • Inschatting van de gevolgen van een atypische transactiemelding om de omvang van het te verrichten onderzoek te bepalen, d.w.z. te bepalen welke onderzoekstaken moeten worden verricht;
  • Zelfstandig beheren (inclusief follow-up) van - soms complexe - dossiers in het kader van de witwaswetgeving, teneinde een advies te formuleren over de te nemen beslissing en de te volgen strategie (al dan niet doorgeven van het dossier aan de nationale antiwitwaseenheid (CTIF), al dan niet weigeren/verbreken van de cliëntrelatie), teneinde het witwasrisico voor de bank te beheersen ;
  • In het bijzonder:
verwerking van waarschuwingen betreffende internationale transacties, met inbegrip van transacties die mogelijk direct of indirect verband houden met een land dat als een hoog witwasrisico wordt beschouwd.
het uitbrengen van een nalevingsadvies over dossiers die door de eerstelijn zijn doorgemeld en waarvoor KYC-mislukkingen zijn vastgesteld.
  • Optreden als contactpersoon voor bepaalde contactgebieden (met name de compliancecorrespondenten) om de samenwerking te optimaliseren en onze ondersteunende rol doeltreffend te kunnen vervullen;
  • Het begeleiden, superviseren en ondersteunen van de medewerkers van de bank met betrekking tot vragen die zij stellen in verband met witwaskwesties in het algemeen of specifieke gevallen, teneinde hen vertrouwd te maken met de relevante wetgeving en hen uit te leggen welke acties in specifieke gevallen moeten worden ondernomen;
  • actief bijdragen aan de verbetering van de processen, procedures en administratieve voorschriften binnen de afdeling, en met name de bestaande werkmethoden kritisch bezien om de kwaliteit en efficiëntie ervan voortdurend te verbeteren;
  • Een grondige theoretische en technische kennis verwerven op bepaalde gebieden die verband houden met de bestrijding van het witwassen van geld en deze kennis overdragen aan het personeel van de afdeling bestrijding van het witwassen van geld (doorverwijsfunctie), zodat het de belangrijkste kwesties kan behandelen.

Je profiel

Tweetalig FR/NL ;
Universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring;
Minimaal 2-5 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie;
Specialisatie in KYC en/of Sancties en Embargo's is een pluspunt;
Gevoel van prioriteit en verantwoordelijkheid;
Analytische vaardigheden;
Sterke weerstand tegen stress;
Vermogen om in een team te werken;
Zeer goede communicatieve vaardigheden;
Discretie / tact / objectiviteit / integriteit.

Aanbod

Contract voor onbepaalde tijd.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?