Over consultancy gesproken!

Chair-bag-Rainbow-Resources-Group-110-van-142-min.jpg

De consultant analyseert, evalueert behoeften, geeft advies en stelt oplossingen voor.

Dit bedrijfsadvies omvat onder meer organisatorische en managementondersteunende dienstverlening, IT-diensten en outsourcing van dienstverlenende functies (aankoop, boekhouding, human resources, enz.).

x-ELC-LUX-LA-CONSULTANCE_NL-Tabel.PNG

Afgestudeerden met een diploma in een menswetenschappelijke richting vormen een nieuwe recruteringspool voor consultancyberoepen:

“Wij zijn een bedrijf dat intellectuele diensten verleent en rapporten verkoopt. Door de toenemende multidisciplinariteit van onze beroepen zijn wij op zoek naar jonge mensen met een sterke intellectuele en culturele achtergrond, een groot aanpassingsvermogen, goede relationele vaardigheden, en met de nodige leerbereidheid." (Nicolas de Limbourg, PriceWaterhouseCoopers).

De meest gevraagde kwalificaties zijn minder technisch dan in het begin van de jaren 2000, toen specialisten in bedrijfsinformatica het meest gevraagd waren.

Vandaag de dag is er meer interesse voor generalistische profielen. “Menswetenschappers" hebben een ideaal profiel om aan de slag te gaan als consultant, mits specifieke opleiding en coaching. Werkgevers zijn op zoek naar ruimdenkende, flexibele mensen met talenkennis. Het is dan hun taak om hen de geheimen en knepen van het vak te leren ...

Welke troeven hebben "menswetenschappers"?

Ze beschikken over de vaardigheid om te conceptualiseren, formaliseren, schrijven, communiceren en informatie op te zoeken.

Profiel

Consultants moeten kunnen aantonen dat ze over een aanzienlijke beroepservaring in hun vakgebied beschikken.

Consultants moeten kunnen analyseren, adviseren, begeleiden en onderzoek doen. Ze moeten gemakkelijk contacten kunnen leggen en over goede synthesevaardigheden beschikken. Dat houdt ook in dat ze zeer diplomatisch, autonoom en nieuwsgierig moeten zijn en initiatief moeten tonen.

Hun rol

 • Werkwijzen observeren, identificeren en analyseren
 • Onderzoek doen en oplossingen voorstellen
 • De implementatie van aanbevelingen begeleiden

Kennis en vaardigheden

 • Discipline en creativiteit
 • Een informatienetwerk opzetten en onderhouden
 • Analytisch en synthetisch denken
 • Beheersing van het Engels en het Frans
 • Schriftelijke en mondelinge argumentatievaardigheden

Opleidingsniveau

Om als consultant aan de slag te gaan moet je over een masterdiploma (5 jaar) beschikken.

Verloning

Een Junior Consultant verdient ongeveer € 3.000 bruto per maand.

Axis Luxembourg heeft de afdeling Axis Projects specifiek voor consultants opgericht

Dit is ons engagement:

 • Axis Projects spaart kosten noch moeite om zijn klant te begrijpen en een langetermijnrelatie met hem op te bouwen.
 • Axis Projects neemt geen opdrachten aan die buiten zijn expertise vallen. Eerlijkheid en transparantie zijn essentieel.
 • Axis Projects engageert zich ertoe om correcte en actuele marktinformatie te verstrekken.
 • Axis Projects engageert zich ertoe om zijn consultants transparant te informeren over de realiteit van de klant.
 • Axis Projects engageert zich ertoe om zijn partners respectvol en op niet-discriminerende wijze te behandelen.
 • Axis Projects engageert zich ertoe om vlot aanspreekbaar te zijn voor de klant en de consultant wanneer de consultant een opdracht uitvoert.

Heb je interesse in een vacature of heb je nog vragen? Neem rechtstreeks contact met ons op via Jobs Axis Projects

Anne-Sophie-Comazzi_2021-03-01-113409.jpg

Anne-Sophie Comazzi